14. június, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

   Hallottátok a parancsot: „Ne törj házasságot!” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

   És ezt is mondták: „Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet.” Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

                                     Máté Evangéliuma 5, 27-32

   Jézus kényes témához nyúlt akkor, amikor a házasságtörtésről és a válásról beszélt. A régi törvényhez képest, ti. “aki házasságot tör, állítsák törvényszék elé”, mélyebbre ment azzal, hogy a bűnös kélyt is elítéli. Az ószövetségben közvetett módon beszélnek a válásról, de különösebben nem foglalkoznak vele, bennfoglaltan elfogadják azt. Az írott jog előtt nem létezett törvényes formája a válásnak. Kezdetben a többnejűséget is elfogadták. Később alakult ki az egynejűség, ennek a hatását láthatjuk a Ter 2, 24. Már Arisztotelész is súlyos válságként értelmezte a válást: “A családi életben az a válás, mint ami az államban a polgárháború”.

   Ma nemcsak a papi hivatásokban tapasztalható a válság, hanem a házasságokban is. Egyre többen vállalnak gyermeket házasságon kívül. Ezek a válságok a hit meggyengülésének a jelei. Az emberek nem bíznak abban, hogy tartósan együtt tudnak élni valakivel. Ehhez hozzájárul a média is. A házasság már nem divat, sokan csodálkoznak azokon a felnőtteken, akik tudatosan készülnek a házasságra. Nem látják meg ennek az egyént és közösséget formáló hatását.

   A házasság felbonthatatlanságáról szóló vitában Jézus teljesen elenezte a válást. Arra hívta fel a farizeusok figyelmét, hogy Mózes a nép keményszívűsége miatt adott engedélyt a feleség elbocsátására.

   Mára már más kérdések foglalkoztatják az emberiséget. A női egyenjogúság óta már nem jelent problémát a nők hátrányos megkülönböztetése. A legnagyobb veszély már nem jogi kérdés, hanem inkább erkölcsi. Sokan a családtervezést későbbre tolják ki. De az ember szervezete 30 éves kortól már nem úgy működik, mint tíz évvel korábban. A prioritások megváltoztak, előbb a pályafutásukat alapozzák meg az emberek, és csak utána kezdenek el foglalkozni a házasságkötés gondolatával. Ez a kérdés valamilyen módon összekapcsolódik a mai ember életfelfogásával. Már nem a család áll a társadalom, az élet középpontjában, hanem a kereset, a konszumizmus. Előbb egy jó anyagi hátteret akarnak kiépíteni, és csak másodlagos cél lett a családalapítás, a gyermeknevelés.

   Jézus az élet ura és mestere. Kérjünk Tőle kegyelmet, hogy nyitottabbak legyünk a családos élet, a gyermekvállalás terén.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…