11. június, 2021Ismeretterjesztés Jézus Szent Szívének tisztelete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A Jézus Szíve tisztelet a középkorban honosodott meg a jezsuita szerzetesek által, ennek terjesztésében nagy szerepet töltött be Eudes Szent János és Alacoque Szent Margit vizitációs nővér magánkinyilatkoztatásán alapszik, miszerint 1675. június 16-án Jézus megmutatta neki szeretettől lángoló szívét, töviskoronáját és keresztjét.

Jezus-Szive-zaszlo

   Jézus az emberektől szeretetet kért, mert amikor kinyilvánította szent szívét a szeretetnek, az irgalmasságnak, a kegyelemnek, a megszentelődésnek, az üdvösségnek minden kincsével, Jézus cserébe hálátlanságot kapott az emberek részéről. Nagyon sok tiszteletlenséggel, hidegséggel, megvetéssel illetik.

   XIII. Kelemen pápa megengedte Lengyelországban helyi tiszteletét. IX. Piusz pápa 1856-ban kiterjeszti és elrendeli ennek ünneplését. XIII. Leó pápa 1899-ben jóváhagyja az egész Egyház számára Jézus Szent Szívének tisyteletét és ekkor 33 invokációban létrejön a Jézus Szentséges Szívének litániája, annak emlékére, hogy 33 évet tartott Jézus földi tevékenysége. XII. Piusz pedig 1956-ban meghatározza a főünnep helyét a pünkösd utáni második vasárnapot követő első péntekre.

   II. János Pál pápa elismerte, felfedte és felsorolta Jézus Szívének ígéreteit, amit a nővér kapott. Akik Jézus szívét különleges módon tisztelik: és papok, képesek lesznek a bűnösöket bánatra indítani; akik pedig világiak, kegyelemből megkapják a Szent Szív különleges védelmét életükben és halálukban egyaránt.

                                                                   Litánia Jézus Szívéhez

Uram, irgalmazz nekünk!                                                             Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                                                    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                                              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, halgass minket!                                                               Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                                    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten,                                                                      Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,                                                                            Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,                                                                            Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,                                                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,                                    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,                                              Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma,                                             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,                 Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,                Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,                                  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,                  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,                      Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége,                                       Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,                 Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,                Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,           Irgalmazz nekünk!

Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,                                        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív,                      Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,                                             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,                                   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,                                           Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,                                   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,                                                  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vígasztalás kútfeje,                                             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,                                               Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,                                   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja.                                                              Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,                                           Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,                                        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége.                                     Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,                                          Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,                                          Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,                                           Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!                                                                      Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.