9. október, 2020Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta.

   Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.

   Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa.

   Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt.

   Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.

   Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában: »Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem.« Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.”

                                         Lukács Evangéliuma 11, 15-26

   Jézus ellenségei nem tagadják az ördögűzés tényét, azonban gyanúsnak tartják hatalmának az igazi eredetét. Belzebul, az ördög fejedelmének több nevét ismerjük: mennyek ura, föld ura, Baál istene, herceg stb. Kultikus állata a bika. Jézus nem a saját erejére támaszkodik, amikor ördögöket űz, hanem Isten ujjára, azaz a Szentlélekre. Ez egyben utalás Isten ószövetségi nagy tetteire, amelyeket népe iránt cselekedett, ez folytatódik egyszülött Fiában.

   Nemcsak Jézus ellenségei, hanem a tanítványok is pozitívan kellene válaszoljanak az Ő igehirdetésére. Isten igéjének a tanulmányozása segíthet bennünket a gonosz elleni harcainkban.

   A példabeszéd szerinti erős ember, Jézus. Ő az, aki legyőzte a gonoszt. Ugyanakkor tudomást szerzünk arról, hogy hogyan működik a gonosz. Nem torpan meg az első leveréstől, hanem erősítésért fordul. Igen tanulságos a jók számára, ti. ahhoz, hogy a társadalomban a jó győzelemre juthasson fontos az összefogás, az erős közösség.

   Isten igéjének hallgatása, a szentírás rendszeres tanulmányozása megmutatja számunkra az ördög működésének a logikáját. Ez egy igen fontos óvintézkedést jelenthet számunkra.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…