12. október, 2020Igehirdetések No comments

   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:

   „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

   Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

                                                     Lukács Evangéliuma 11, 29-32

   A lukácsi értelembe vett jel nem a próféta háromnapos tartózkodása a cethal hasában, hanem az isteni ige ereje. Jónás igehirdetésére nem remélt eredmény született, a niniveiek mind megtértek. Ez a megtérés igazolja vissza, hogy Isten igéjének nagy ereje van.

   A másik jel Isten Fiának a bölcsessége, amely nem megszerzett, illetve emberi, hanem isteni és eredeti. Nincs szüksége a Sába királynőhöz hasonló hódolatra, vagy elismerésre. Jézus bölcsességét a tanítása és tettei igazolják. Jézus hallgatóinak például hozza fel a más nemzetségből származó hallgatóság hitét. Ők nem a választott nép kiváltságosaihoz tartoztak, de nyitottak voltak az isteni szó befogadására.

   Ma sem az isteni igének a gyengeségére mutat rá a tömeges elvallástalanodás, hanem inkább a hallgatóság hitének a meggyengülésére. Ha az isteni szó nem alakítja át a szíveket az azért van, mert sokan hitetlenül állnak hozzá. Nem kinyilatkoztatott igazságként fogadják, illetve értelmezik, hanem emberi szónak minősítik. Pontosan ezért nem hozza meg a várt eredményt. Nem mi kell az isteni szót a magunk elképzeléseihez igazítsuk, hanem mi kell az isteni szóhoz igazodjunk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…