11. október, 2021Igehirdetések Itt nagyobb valaki van, mint Jónás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:

„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek.

Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.

Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

Lukács Evangéliuma 11, 29-32

   A csodavárás nem idegen jelenség a kereszténység életében. Hitünk alapján és Jézus bíztatására várhatunk csodát, csodálatos fordulást életünkben. Nem a csodavárással szemben volt Jézusnak kifogása, hanem azzal a kényelmes lelkülettel, amely megelégszik a csodával, a csoda helyettesítő szerepével.
   A csoda soha nem helyettesíti a mi személyes hozzáállásunkat, hanem azt visszaigazolja. Olyan ószövetségi párhuzamokkal van dolgunk, ahol Isten igéjének hatására csodák történtek. Ninive lakossága Jónás próféta igehirdetésének hatására megtért. Maga a próféta sem hitt Isten igéjének a csodálatos hatásában. Saját bőrén kellett megtapasztalja, hogy Isten szava eleven, és áthatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig (Zsid 4,12).
   Salamon bölcsessége Istentől származott. Mivel mindennél értékesebbnek találta a bölcsesség adományát, ezért vele együtt a javak is megszaporodtak. Isten nagy gazdagsággal ajándékozta meg ezt a bölcs választást. Dél királynője pogány volt, mégis befogadta Salamon Istentől kapott bölcsességét. Ez a nyitottság jellemezte azokat a pogányokat is, akik később befogadták az evangélium szavát.
   Isten igéje ma is hatékonyan működik azok szívében, akik képesek befogadni azt. Bár sokan még nem értik, de nyitottsággal közelítik meg. Az apostolok igehirdetésének is ez a nyitottság volt az alapja. Isten tette képessé az egyes emberi szíveket arra, hogy befogadják Krisztus örömhírét. Mennyire vagyunk nyitottak Isten igéjének a befogadására? Milyen bölcsességre van szükségünk, ahhoz, hogy Isten igéje termékeny talajra találjon bennünk?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…