> Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké - Imalánc.ro
 
7. június, 2023Igehirdetések Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt:

Jézus pontosan azért jött közénk, hogy minden kétséget eloszlasson a feltámadással kapcsolatban. Igen is, mindannyian fel fogunk támadni, de könnyen megtörténhet, hogy mindenki a hite szerint fog feltámadni. Pontosan ezért nem mindegy, hogy milyen a föltámadással kapcsolatos hitünk.

„Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének.

Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is.

Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”

Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.

A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene!« Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”

Márk Evangéliuma 12, 18-27

A feltámadás tagadása nem csak a szadduceusok kiváltsága, hanem a kereszténységen belül is sokan kételkednek a föltámadás tényében. Talán abból a téves megfontolásból származik a kételkedés, amely szerint az örök élet egy földi paradicsomi állapot. Nem a naptári évek megismétlődéséről van szó, hanem inkább az isteni létbe való bekapcsolódásról. A szadduceusok hipotetikus feltevése azért sem állja meg a helyét, mert igen ritka eset, hogy egymás után sorjába meghaljanak a testvérek. A sógornő könnyen választhatja az egyedüllétet is, főleg hogyha a léte biztosítva van.

Az ószövetségi párhuzamok nem hagynak kétséget afelől, hogy Isten már akkor úgy mutatkozott be, mint a pátriárkák Istene. Jézus pontosan azért jött közénk, hogy minden kétséget eloszlasson a feltámadással kapcsolatban. Igen is, mindannyian fel fogunk támadni, de könnyen megtörténhet, hogy mindenki a hite szerint fog feltámadni. Pontosan ezért nem mindegy, hogy milyen a föltámadással kapcsolatos hitünk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom