2. június, 2021Igehirdetések Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt:

„Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor – ha ugyan feltámadnak –, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!”

Jézus azt felelte nekik: „Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene!« Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!”

Márk Evangéliuma 12, 18-27

     A szaddúceusok csoportja egy olyan papi-politikai ambícióval rendelkező személyek társasága volt, amelyek szigorúan a Pentateuchusra támaszkodtak és szembeszálltak a hellenizáló szándékkal. A nyitó vita a halottak feltámadásáról szól. Egy olyan tudvacsinált elmélettel állnak elő, amellyel a feltámadás fentarthatóságát akarták megkérdőjelezni. Számukra csak a Mózes öt könyvében előírtak voltak mérvadóak, nem fogadták el a halottak feltámadását, az angyalok, démonok létezését, és a lélek halhatatlanságát. Jézus válaszában egy Pentateuchusbeli részből idéz, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát Mózesnek (Kiv 3, 6; 15-16). Ebben az ószövetségi részben Isten úgy mutatkozott be Mózesnek, mint az élők Istene, ezért burkoltan a feltámadást is tanítja.
     Jézus új dimenziókat tár fel válaszában. A halál után az emberek házassági viszonya megszűnik, helyébe egy erős közösségi lét jön létre, ahol már nem számítanak a vérrokonsági, illetve házassági kapcsolatok. Az emberek az angyalokhoz lesznek hasonlóak, akik tisztán lelkek, és nincs köztük nemiség.
     Jézus nem önmagát akarta igazolni, hanem a valóságot tárta fel egy olyan csoportnak, amely nem fogadta el az örök létnek a gondolatát. Bár sokan azt gondolják, hogy hisznek az örök létben, de úgy élnek, mintha sohasem halnának meg, és úgy halnak meg mintha sohasem éltek volna. Isten mindig életpárti, még a megrőgzött bűnösöket is az örök életre akarja meghívni. Számára nincsenek elveszett, lehetetlen helyzetek, amelyek bizonyos személyeket teljesen kizárnának az örök életből, igaz, hogy majd csak odaát fogjuk úgy szemlélni Isten, amint van.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom