30. december, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.

   Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A Gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

                                                          Lukács Evangélista 2, 36-40

   Jézus első tanúi közé tartozott Fánuel leánya, Anna prófétaasszony. Imádságos lelkülete és a templomi élete arra enged következtetni, hogy már abban az időszakban léteztek szerzetesek, akik a világból vissszavonultan éltek. “Nem vált meg a templomtól” megjegyzés azt fejezi ki, hogy valamilyen közösségben élt. Anna prófétai cselekedete személyes, megmutatja hogyan kell hirdetni az örömhírt. Elsősorban azoknak beszélt erről, akik Jeruzsálem megváltását várták.

   Az üdvtörténet folyamán felbukkanak olyan személyek, akik a közösségi létnek, Isten imádásának szentelik életüket. Remete Szent Pál volt az első ismert sivatagi atya. Ő teljesen Istennek szentelte életét.

   Annától megtanulhatjuk, hogy várakozásaink nem hiábavalók, fontosak, hogy életünkben legyenek céljaink, hogy ne céltalanul bolyongjunk a földön. A kitartás és a rendszeres ima megváltoztat, átformál minket.

   Anna legnyagyobb boldogsága egy pillanatnyi esemény volt, és mégis megérte ezért várakozni. Nem siettette a dolgokat, hanem nyugodtan bevárta az események végét. Mai világunkban mindent siettettni akarnak, állandóan a következőket halljuk: nincs időm, sietnem kell, sok a munkám stb.

   Életünk minden céljánál fontosabb Isten megismerése. Ez lehet egy nagyon hosszú folyamat. Ennek ellenére mindent meg kell tegyünk a magunk részéről, hogy Istent megismerjük, szeressük. Annát az imádság órájában látogatta meg Isten. Az imádság felkészít minket az Istennel való találkozásra is.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…