21. november, 2020Igehirdetések Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.

   Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”

   Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” Erre néhány írástudó megjegyezte: „Mester, helyesen válaszoltál.” Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.

                            Lukács Evangéliuma 20, 27-40

   Jézus Istene nemcsak megajándékozza az embert a léttel, hanem a léten túl is élteti. A szaddúceusokhoz hasonlóan gondolkoznak ma is mindazok, akik egy földi mennyországot képzelnek el. Az igaz, hogy az örök élet már itt elkezdődik, viszont nem lehet azt állítani, hogy egy az egyben annak a folytatása. A sógorházasságot úgy képzelték el, mint egy adásvételi szerződést, számukra az emberi méltóság nem volt fontos. Jézus a Tórából érvel, amelyet a szaddúceusok is elismertek. Isten úgy mutatkozott meg a választott nép kialakulásának kezdetén, mint az élet Istene. És a pátriárkákat úgy tarotta meg az életnek, hogy feltámasztotta őket.

    Jézus nem egy földi paradicsomot mutat be, hanem egy agyanlokhoz hasonló állapotot, amelyben megszűnnek a vérségi kapcsolatok, megszűnik a nemiség. Egyedül Jézus merte kimondani, hogy minden Istennek él. Szent Pál csak utalt arra, hogy Istenben élünk.

   Ebben a vitában az írástudók Jézus mellé álltak, mert ők hittek a feltámadásban. A hit egyik alapvető tanítása, hogy holtunk után feltámadunk.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…