21. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni.

Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.

   Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

                                    Máté Evangéliuma 9, 9-13

   Jézus minden alkalmat megragadott annak érdekében, hogy követőket toborozzon magának. Nem ódzkodott nyilvános bűnösökkel sem szóba állni, vagy velük együtt étkezni. Ilyen megvetett társadalmi osztályba tartozott Máté, a vámos. Éppen az adóhivatal asztalánál dolgozott, amikor a Mester megszólította. Nem tudjuk, hogy milyen volt az első reakciója, de a bemutatás rövidre fogja az eseményt. Csak elképzelni tudjuk, hogy meglepődve fogadta a megszólítást. A tisztasági szabályokkal tisztában levő személy biztosan nem szólította meg. Ezzel a meghívással Jézus ismét veszélyezteti jó hírnevét, kockáztatja isteni származásának az emberi esélyeit. Valami fontosat láthatott meg Máté személyében. Egy olyan tanult embert, aki tudását nemcsak a vámszedésre használhatja fel, hanem Isten országának az érdekében is.

   A farizeusok szóvá is teszik Jézus viselkedésének a rendhagyó stílusát. Nem az apostolok válaszoltak a kérdésre, hanem a Mesterük. Válaszában külön kitér a megvetett vámosokra és a bűnös személyekre. A bűnösök közé sorolták azokat is, akiknek a tisztasági előírásokat megszegő foglalkozásuk volt. Az orvos azzal a kockázattal kellett végezze munkáját, hogy kitette magát a fertőzés veszélyének. Itt az akkori gondolkodók fogalmát használja, amikor orvosról beszél. Nemcsak a testi betegségeket gyógyító személyeket tekintették orvosoknak, hanem a lélek gyógyászait is. Istennek a legfőbb áldozat az irgalmasság gyakorlása. A végszóban pedig meghatározza Jézus szociális irányultságát. Senkit sem zár ki az Ő követéséből, és a megtérés útjából.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…