18. március, 2021Imalánc a családokért Imakilenced Szent Józseffel – Nyolcadik nap – Szent József, Jézus nélkül bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elmélkedés: Szent József, Jézus nélkül

Gyontatas1

   Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézed áhítatomat, jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem, miként viselkedett Szent József, amikor elveszítette Jézust, és megtanuljam, hogyan kell visszatérnem Üdvözítőmhöz, ha szerencsétlenségemre elszakadtam tőle.

   A jeruzsálemi templomból visszatérőben van a Szentcsalád. Énekelnek, imádkoznak a többi zarándokkal, amint ez ilyenkor a zsidóknál szokásban volt. Este aztán észreveszik, hogy Jézus nincs a csoporttal. Szent József elsápad és Szűz Máriával együtt keresik. A többiek nyugovóra térnek, József azonban a szűzanyával együtt aggódó szívvel visszafordul Jeruzsálembe. Lábuk remeg a fáradtságtól és kezükben az izgalomtól remeg a vándorbot. Lelküket egy gondolat foglalkoztatta: megtalálni Jézust, akit elveszítettek. Harmadnapra rátalálnak Isten templomában. József megkönnyebült szívvel megáll előtte.

   Szent József boldogtalannak érezte magát, mert elveszítette Jézust. Az Isten bízta oltalmára és ő, ha akaratlanul is, szeme elől tévesztette. Mennyire igyekszik helyrehozni a hibát? Egy pillanatot sem pihen, hanem keresi az elveszített Jézust. Otthagy mindent, zarándoktársakat, poggyászt, ételre, italra, álomra nem is gondol, Jézus visszanyerése egyetlen vágya. – Szent József a templomban találta meg Jézust. Örvendezve nézett rá és szívében megfogadta, hogy ezután el nem hagyja őt.

   Szent József boldogtalan volt Jézus nélkül, ezerszerte boldogtalanabb az a bűnös, aki halálos bűnnel eltaszította magától az Urat. Nincs, aki igazán szeresse a szerencsétlent s akiben megbízhasson. Hányszor éreztem már bűnös szívemmel én is ezt! – Szent József mitsem tétovázva keresi Jézust. Éppúgy kell a bűnösnek is törekednie, hogy visszanyerje Isten kegyelmét. El kell hagynia a bűnös életet a léha társakat és a bánat útján vissza kell fordulnia az Üdvözítőhöz. Bűnös lelkem, ez a te kötelességed is, mert ha tovább is Jézus kegyelme nélkül élsz, örökre véged! – amint Szent József az Úr hajlékában találta meg Jézust, úgy találjuk meg mi bűnösök őt a templom gyóntatószékének rácsánál. Itt tér vissza Jézus békéje szívünkbe, mert itt halljuk a felmentő szót: „Bűneid meg vannak bocsátva!” – Uram! Fogadom, hogy letérdelek oda, valahányszor az emberi gyöngeség bűnbe visz.

Könyörgés. Úristen, ki Szent Józsefet az elveszett Jézushoz visszavezetvén, lelkét megörvendeztetted, kérlek, hallgass kedves szolgádnak, Szent Józsefnek könyörgésére. Szent József, ki nem nyugodtál addig, míg az elveszett Jézust atyja hajlékában meg nem találtad, eszközöld ki nekem, szegény bűnösnek a kegyelmet, hogy vétkeimet elhagyva, Jézus kegyelmében újra vele élhessek és így méltóvá legyek annak elnyerésére, amiért e szent kilencedet tartom.

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Szent József, – Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, – Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, – Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, – Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, – Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
A szent család feje, – Könyörögj érettünk!
Igazságos József, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, – Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, – Könyörögj érettünk!
Hűséges József, – Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, – Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, – Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, – Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, – Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, – Könyörögj érettünk!
Családok támasza, – Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, – Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, – Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, – Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte őt!
És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: katolikus.hu