17. március, 2021Imalánc a családokért Imakilenced Szent Józseffel – Hetedik nap – Szent József Isten akaratának teljesítője bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elmélkedés: Szent József Isten akaratának teljesítője

Imadkozni-ahitattal-es-teljes-szivvel1

   Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel s add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, miként teljesítette Szent József Isten akaratát, és magam is az utánzására buzduljak.

   Csillagos éjszaka csendje veszi körül a betlehemi istállót. Az isteni Gyermek Szűz anyja oldalán pihen a jászolban. Szent József az istálló eresze alatt alussza fáradt álmát. Egyszerre hangot hall álmában:” József” – szólítja valaki. Egy angyal, József figyel, mert az égi küldött tovább beszél: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok…” József fölébred, felkel, felkölti Máriát is és csomagolni kezdenek. Még azon éjszaka megindulnak mesze Egyiptomba, mert Isten parancsolta. – Egyiptomban jól megy a sorsa. Csendes boldogságából ismét álom szólítja. Angyali szót hall: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére.” József még azon éjjelen csomagolt és a felkelő nap sugarai már az országúton találják, amint az öszvért vezeti, amelyen a Szűz ül, karján Jézussal. Készségesen elhagyja az egyiptomi jólétet is, mert Isten így parancsolta.

   Szent Józsefnek is, mint minden embernek, a csendes, nyugodt élet volt a vágya. De ezt és minden más vágyát alárendelte Isten akaratának. Éspedig nézzük, hogyan rendelte alá? Önmegtagadóan. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem amit Isten parancsolt. Pihenni vágyott, de Isten hosszú útra küldte, és szó nélkül engedelmeskedett. – Áldozatosan. Nem tekintett anyagi kárra, fáradtságra, ha az Úr akarata úgy kívánta. Egyiptomban jól keresett, de még a megkezdett munkát is abbahagyta, mert Isten úgy akarta. – Azonnal és panasz nélkül. Nem fut előbb fűhöz-fához elsírni, hogy mekkora áldozatába került neki a parancs betartása.

   Milyen másképpen teljesíti Szent József Isten akaratát és parancsát, mint ahogyan én szoktam! Én többnyire azt nézem, hogy mi a magam kívánsága és nem azt, hogy Isten mit akar. Mennyire visszariaszt engem minden áldozat, főleg az anyagi érdek. Hogyan halogatom a jót és milyen szorgosan panaszkodom el egyiknek is, másiknak is, mekkora nehézséggel jár a parancs teljesítése! – Megszégyenülten bánom eddigi viselkedésemet és ígérem, hogy másképp lesz ezután.

Könyörgés. Úristen, ki Szent Józsefben az önmegtagadó, áldozatos engedelmesség példáját mutatod nekünk, esdve kérlek, hallgasd meg hűséges szolgád könyörgését! Szent József, kinek Isten parancsa volt az első és annak teljesítése boldogság, eszközöld ki számomra Istentől a kegyelmet, hogy az Úr akaratát hozzád hasonlóan tudjam követni s ezáltal is méltóvá legyek annak elnyerésére, amiért e szent kilencedet tartom.

Litánia Szent Józsefhez.

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Szent József, – Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, – Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, – Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, – Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, – Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
A szent család feje, – Könyörögj érettünk!
Igazságos József, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, – Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, – Könyörögj érettünk!
Hűséges József, – Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, – Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, – Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, – Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, – Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, – Könyörögj érettünk!
Családok támasza, – Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, – Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, – Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, – Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte őt!
És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk. Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: katolikus.hu