12. február, 2021Imalánc a családokért A házasság hetében – Február 7-14 – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért – 6. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!

Tihanyi-bencesek


Elmélkedés

   ,,Ha megkérdezünk egy-egy fiatalembert (…), hogy végeredményben miért nem ment el papnak, rendszerint ez a válasz: nem éreztem magamban elég erőt, (…) Kevés volt tehát a hit, kevés a szent tűz, kevés a lelkesedés, kevés az áldozatosság, kevés a lendület, kevés a fölfelé-tekintés, több a csüggedés, több a jelenvalók szeretete, több a családalapítás vonzása, több a földi pályák, a földi karrier ereje, több a földre nézés.

   Ez az alulmaradt és lemaradt, ki nem fejlődött és virágzásban elfagyott hivatás, ez az égi virág vádlóként lép fel. A vádlottak padján ülnek: a családi kör, a társadalom, az irodalom, a sport, a mozi, az Isten szolgái stb. Ti daloltátok a fülembe a jelenvalók szeretetét, ti ijesztettetek el a legszentebb élettől, festettétek oly sötétre a a jövő képét, ti miattatok volt oly kevés hitem, hiányzott a lelkesedés, néztem az ég helyett a földet, Krisztus helyett a földi nagyságokat, kevés volt abból a szent tűzből.” (Keresztség, hit – Márton Áron hagyatéka 3., 2007, 183)

   Mire vállalkozik a pap és a szerzetes? Önerőből semmire, csupán engedi, hogy Krisztus végezze művét az ő személyén keresztül. Addig, amíg a Mester szemébe néz, ő kézen fogva vezeti akadályokon át. Az Istennek szentelt ember jártányi erőt is Krisztusból merít, és feladatait tőle fogadja. Erre a Krisztussal való járásra, miként a családi életre is, csak a szeretet képesít. A családost egy másik ember iránti felelős elköteleződés, a papot és szerzetest az Isten iránti szeretetből fakadó önátadás határozza meg.

Ciszterciek

Válaszos ima

   Áldd meg, Urunk, társadalmunkat hitüket élő családokkal, ahonnan Istent szeretettel szolgálni akaró személyek, bátran neked ajándékozzák magukat a papi vagy szerzetesi hivatás vállalásában! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add, Urunk, hogy az örökkévalóságg boldog életére készülő emberek legyünk, s így földi életünkben azt keressük, ami az örök életre szolgál! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Segíts, Urunk, felfelé nézni, hogy meg ne babonázhasson a földi világ értéke és szépsége! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add megértenünk, hogy igazi biztonságunk csak te vagy, így minket és gyermekeinket egyaránt a te gondviselő segítséged tart fenn! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Őrizd meg, Urunk, szolgáló papjainkat és szerzeteseinket irántad való szeretetben és hűségben! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Ha a neked szentelt személyek szeretete megfogyatkozott, és megtántorodva a világ javainak csábításába estek, emeld, Urunk, őket szerető szívedhez, hogy visszataláljanak elveszített, irántad égő szeretetükhöz! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add, Urunk, hogy papjaink és szerzeteseink életükkel tegyenek tanúságot rólad! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Áron püspökünk megalkuvás nélküli, becsületes, őszinte és szent élete legyen papjaink és szerzeteseink példaképe! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgés

   Urunk Istenünk, védd nyájad pásztorait, nehogy bérességre adják fejüket. Add, hogy ismerjenek téged – számba vevő gazdát –, s akaratod szerint járjanak nyájaddal. Segíts, hogy ismerjék a rájuk bízottakat, azok megismerjék a pásztor hangját, hallgassanak rá, és kövessenek téged, aki az út és az élet vagy mindannyiunk számára. Add, Urunk, hogy pásztoraink keressék nyájuk elveszett tagjait, támogassák a gyengét, gyógyítsák a sebzettet, emeljék fel az elesettet. Áldd meg, Urunk, népedet papjaiddal és szerzeteseiddel! Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…