13. február, 2021Imalánc a családokért A házasság hetében – Február 7-14 – Imakilenced Márton Áron püspökkel – Imádkozzunk a mindennapi kenyérért és az érte dolgozókért – 7. nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imádkozzunk a mindennapi áldott kenyérért, a bárminemű – szellemi- fizikai munkában dolgozókért!

A-bencesek-levendula-tengerei

Elmélkedés

,,Az Egyház hirdette meg először, hogy az emberi munka nem árucikk. Az emberi munkának belső értéke van. S a munka ezen belső értéke és az emberi személy méltóságának jogán követeli a munkás számára az igazságos bért, mely az ő és a családja tisztességes megélhetéséhez elégséges legyen, követeli annak a lehetőségnek a biztosítását, hogy a munkás is magántulajdont szerezhessen és tehetségesebb fiainak képzést adhasson.”                              (Oltáriszentség, Krisztus Király – Márton Áron hagyatéka 4., 2008)

   Az emberi munka több, mint a megtermelt javak, az emberi munka ima; mert az inspiráció, ész, szív, cselekvés együttesen kulturális értéket teremt. Lelkéből lelket sugárzó, új létezőt alkot. Az emberi munka a teremtő Istennel való együttmunkálkodás.

Válaszos ima

   Hogy te, Jézus Krisztus, aki azt mondtad magadról: ,,az én Atyám munkálkodik, és én vele együtt munkálkodom” (Jn 5,17), ebbe az együttműködésbe minket is bevonsz, – Hála neked, Urunk!

   Hogy te, Jézusunk, aki a jót cselekedvén jártál körül a világban, örömet adsz szívünkbe mindig, amikor jót cselekszünk, – Hála neked, Urunk!

   Hogy a hasznos munka elvégzéséhez erőt öntesz belénk, – Hála neked, Urunk!

   Hogy az emberek szolgálatában kitűnt szentek példájával tanítasz minket másokért élni – Hála neked, Urunk!

   Hogy munkalehetőségeink által biztosított a mindennapi kenyerünk, – Hála neked, Urunk!

   A becsületes munkaadókért – Hála neked, Urunk!

   A jó minőségű munkát végző dolgozókért, – Hála neked, Urunk!

   Segítsd társadalmunkat, hogy a munkanélküli szegényeknek biztosítsa az alkalmas tevékenység megtalálását, és az ehhez szükséges átképzéseket! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Áldd meg, Urunk, azokat az intézményeket és személyeket, akik a munkakerülők lelki nevelését felvállalják! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Vezesd, Urunk, a kizsákmányoló, igazságtalan bérért dolgozó vállalkozókat megtérésre! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Kérünk, ébreszd fel a minőségi munkát elhanyagoló, rosszul dolgozók lelkiismeretét! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Add, hogy Áron püspökünk munkában és imában töltött élete legyen mindannyiunk példaképe! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgés

   Kérünk, Istenünk, taníts bennünket következetes, kitartó munkára, amellyel lelkünket építhetjük, szeretteinkről gondoskodhatunk, világunkat formálhatjuk. Fáradozásunk legyen szeretettel megszentelve, hogy megmenekülhessünk a tétlenség bűnétől, és részesülhessünk a mennyei Atya tevékenységéből. Az ő korszakokat átívelő munkája tanítson meg arra, hogy munkánkban ne kapkodjunk, s csak annyit akarjunk elvégezni, amennyi nem terheli túl fizikai és lelki erőnket, valamint családi életünk összhangját. Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…