23. október, 2020Igehirdetések Igyekezzél még az úton kibékülni vele bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz:

   Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?

   Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.

                                                  Lukács Evangéliuma 12, 54-59

   Jézus a farizeusok után a tömeghez szól. Nemcsak a farizeusok játszották ki a törvény szavait, hanem a tömeg sem tud olvasni az idők jeleiből. A természeti jelenségeket pontosan fel tudják fedni, az időjárás változásait pontosan előre tudják mondani, de Isten országának a titkaival nem törődnek. A világi dolgokban való jártasságukkal nem tudnak közelebb kerülni Istenhez. A világi tudományokban való előrehaladás még nem garantálja a hitben való fejlődést. A hit együtt növekszik az emberrel, de ha huzamosabb ideig elmarad a hit művelése, akkor elsatnyul.

   Nemcsak az időjárásban jártasak, hanem a jogi dolgokban is. Időben hajlandóak kibékülni ellenfeleikkel, csakhogy ne kelljen bíróság elé állniuk. De Isten dolgaiban gyermekcipőben járnak, nem reagálnak az üdvösség adta nagy lehetőségre. Pontosan a létüket érintő legfontosabb ügyet hanyagolják el. Ezzel saját magukat zárják el az isteni kegyelmektől.

Ma is sok lehetőség adva van Isten útjainak a felfedezésére, de kevés időt szentelünk erre, inkább hétköznapi játékainkkal vagyunk elfogalva.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…