25. október, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz:

   Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?

   Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.

                                                       Lukács Evangéliuma 12, 54-59

   Ma virtuális világban az ember sok problémájára megkapja a választ, az élet lényeges kérdései felett azonban ma is könnyen elsiklik. Az ember meghódította a világűrt, de nem tudta teljesen befogadni az evangélium mindent átformáló üzenetét. Ma éppen ezért van annyira sok lelkileg halott ember, mert nem tudnak az élet evangéliumára építeni.

   Ma a technológia segítségével szinte percre pontosan ki tudják számolni az időjárás hitelen változásait, és bizonyos figyelmeztetéseket adnak ki a nép biztonságának érdekében. A világi emberek és a hívek is gyakran a világi problémák megoldásában sokkal lelelményesebbek, mint vallási problémák terén.

   Az idő alalkulásának a megítélése önmagában nem jelent nagy kihívást. Isten csodás tevékenységeinek a megítélése azonban gyakran akadályokba ütközik. Az időjárási viszonyok és a történelmi események mélyén ott húzódik egy vörös fonal, amely összeköti az eseményeket egymással.

  Isten titkainak a felismerésére a felszín alá kell hatolni. Isten az emberekkel együttműködve akarja megvalósítani a történelem egészét. Az ember erről a tényezőről feledkezik meg a leghamarább. Az üdvtörténet alakulásaira, változásaira a próféciák hívták fel az emberek figyelmét.

   Jézus nem a kor iskoláinak az irányzatát változtatta meg, hanem a történelmet. Az Ő kora az üdvösség csúcspontja volt, ennek ellenére sokan kiestek ennek az üdvkörnek a hatása alól.

   Sokszor olyanok vagyunk, mint Sík Sándor törött rádiója: “Hiába szól a szép emberi szó, nem fog rezegni a rádió. Égen és földön zeng Nagy Zene, De nincs itt szív, amely visszazengene. A szív megállt, a finom test halott. – Szíves rádiók, imádkozzatok. Hogy testvéretekre rátaláljon egyszer És adja vissza az életét a Mester.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…