3. december, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.

   Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

                                      Lukács Evangéliuma 10, 21-24

   Jézus örömujjongása és az apostolok sikere nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten és az üdvösség nem az emberi törvényeknek megfelelően halad előre. Jézus gyermeki nyelvezettel fordul az Atyához, akit egyszerűen papának szólít. Nem a bűnök megvallásáról beszél, hanem az Atya személyének magasztalásáról van szó. Korának írástudói nem voltak képesek felülmúlni saját előítéleteiket, tudásukkal nem jutottak el a Messiás felismeréséig.

   A szentírók nem arra keresnek okot, hogy megmagyarázzák Jézusnak az elutasítását, hanem inkább különleges isteni küldetésére fektetik a hangsúlyt, hiszen nem lehet áldozata semmilyen intrikának. A gazdagoknak és tanultaknak megvan a maguk igazsága, a szegényeknek azonban nincs saját jól kiépített elméletük, hanem készek elfogadni Isten üdvtervét úgy, ahogy az van.

   Jézus tudása nem származásának köszönhető, hanem olyan, mint a tanítvány tudása, amelyet mesterétől kapott. Lukácsnál egyedül Jézus tudja az Atya igazi kilétét, nem iskolás szerűen, hanem életszerűen.

   Jézus dicsőítése boldogságmondással végződik és felhívja a tanítványok figyelmét arra, hogy használják fel az Istenhez vezető egyetlen utat, azaz az Ő jelenlétét, segítségét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom