18. február, 2020Igehirdetések No comments

   A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”

   Ők egymásközt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. Jézus észrevette, és így szólt: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt válaszolták: „Tizenkettőt.”

   „És amikor hetet törtem meg négyezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?” Azt felelték: „Hetet.”

   Erre újra megjegyezte: „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?”

                                                                      Márk Evangéliuma 8, 14-21

   Jézus óva inti tanítványait a farizeusok és Heródes kovászától. Ez a kovász az értetlenség, kötekedés, a kételkedés és istenkísértés kovásza. Sokkal veszélyesebb, mint a fizikai kár, vagy hiány, mert káros hatását a lélek mélyén fejti ki. Az apostolok a két kenyérszaporítás után sem értették meg Jézus üzenetét, gondoskodó szeretetét. Őket csak a kenyér, a táplálék hiánya zavarta. Jézust inkább az emberek hitetlensége, a farizeusok rátartisága, értetlensége zavarta a legjobban.

   Jézus önmagát a kenyérszaporításokra hivatkozva igazolja. Az apostolok szemtanúi voltak a kenyerek megszaporításának, de mégsem vonták le a megfelelő következtetést. Jézusnak nem jelent különösebb gondot a kenyér hiánya, hiszen bármikor képes kenyeret szaporítani. Ami Őt jobban aggasztotta a szemtanúk hitetlensége, értetlensége. A farizeusok sikertelen kísértése után az apostolok is kísértésbe akarták vinni Őt. Ez jobban bántotta őt, mint a kívülállók hitetlensége.

   A későbbi események fényében kiderült, hogy az apostolok hosszú megfontolás után, hinni kezdtek Jézus mindenható hatalmában. Hitük azonban csak a pünkösdi események után kristályosodott ki. Jézus megértette, hogy az apostolok lassabb ritmusban haladtak a hit iskolájában. Csak az átélt események helyes értelmezése segítette előre őket a hit útján. Előbb le kellett tisztuljanak lelkükben a különböző kételyek, kérdések, hogy el tudják fogadni az események természetfeletti jellegét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…