27. március, 2021Igehirdetések Hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett.

   Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: „Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket.”

   Közülük az egyik, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: „Ti nem tudtok semmit. Gondoljátok csak meg: Jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az egész nemzet elpusztuljon!”

   Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg; sőt nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit.

   Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efrém nevű helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt.

   Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?”

   A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt.

                                     János Evangéliuma 11,45-57

   A Jézus elleni erőszak most már konkrét alakot ölt. A főtanács tagjai egyöntetűen kimondják rá a halálos ítéletet. Kaifás jóslata, Jézus megváltói halálának mindenkire kiáradó hatása szempontjából, igaz. Jeruzsálem pusztulása azonban nem Jézus miatt következik be, hanem az izraeliek felkelésének köszönhetően. Az őskeresztények a Templom pusztulását Jézus elutasításával hozták összefüggésben. Jézus megsiratta Jeruzsálemet, mert nem ismerte fel Megváltóját, nehezen lehet arra következtetni, hogy ezzel bűntette meg Isten az ő választott népét.

   Jézus kerüli a nyilvános helyeket, mert tudta, hogy összeesküvés született ellene. Nem az ellenségei miatti félelemből bújt el, hanem azért, mert még nem érkezett el az órája. Efraim ma egy Jeruzsálemtől 20 km-re ÉNY-ra fekvő falu.

   A főtanács tudta, hogy a sátoros ünnepek alkalmából felzarándokolt Jeruzsálembe. Azt az alkalmat lesték, hogy elfogják Őt.

   Ez a fajta ellenségeskedés ma is finom formában jelen van a mai társadalomban, amikor bizonyos érdekcsoportok megcéloznak egy érdekszemélyt. Nem mernek szembesülni vele, de a háta mögött megszervezik a lejáratását, a befeketítését. Az utóbbi időben erre is láthatunk számos példát. Nem számolnak azzal, hogy egy ilyen csellel, nemcsak a személy közéletét rombolják le, hanem a családját is tönkreteszik. Sokszor nem látjuk tisztán, hogy ki az üldöző és ki az áldozat.

   A nagyböjtben számos alkalom adódhat arra, hogy bizonyos személyek becsületét megvédjük. Azzal, hogy a vádaskodók csoportjához csatlakozunk, nem leszünk sem jobbak, sem becsületesebbek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom