> Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik - Imalánc.ro
 
23. május, 2023Igehirdetések Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:

Az apostolok az életük során megtapasztalták ezt a hatékony segítséget, s a megfelelő időben támaszt és erősítést jelentett számukra.

„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.

Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!

Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.

Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.

Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

János Evangéliuma 17,1-11a

Távozása előtt Jézus elbúcsúzik apostolaitól. Ez a hangulat édesen-keserű, mert velük szeretne maradni, de már befejezte küldetését.

Jézus megadja keresztény életünk értelmét: megismerni az Atyát és azt akit küldött, szeressük Őt, szolgáljuk Őt.

Jézus megdicsőülése a kereszten át történik. Az apostolok részesülnek ebből a dicsőségből, mert készségesek voltak a kinyilatkoztatás befogadására.

Jézus a legszebb imát mondja el övéiért, felajánlva őket az Atyának, hiszen Vele ismertette meg őket.

Szükségük van erre a közbenjáró imára, mert különböző kísértések fogják érni őket, de a hitük által érvényesülni fognak a világban. Ezt a hitet kapták Jézustól, és ezt a hitet adják tovább követőinek. Jézus biztos kezekbe helyezte az Egyház jövőjét, mert elküldte a Szentlelket, hogy ugyanolyan sikerrel folytassa a megkezdett művét.

Az apostolok az életük során megtapasztalták ezt a hatékony segítséget, s a megfelelő időben támaszt és erősítést jelentett számukra.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom