> Hiszen csak kötelességünket teljesítettük - Imalánc.ro
 
2. október, 2022Igehirdetések Hiszen csak kötelességünket teljesítettük bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”

A hit engedelmességével kell válaszoljunk földi küldetésünkre, amely nem opcionális, hanem kötelező jellegű (apodiptikus).

Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.

Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?

Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Lukács Evangéliuma 17, 5-10

Jézus nagy erőt tulajdonít a hitnek. Az apostoloknak a hit erejét a szederfa hasonlatával fejti ki. A szederfának a gyökere akkora gyökeret ereszt, amekkora a fa koronája. Nem könnyű a szederfa kihúzása. Jézus azonban arról biztosít a beszédében, hogy nem a hit nagysága a fontos, hanem inkább annak a megléte. Hit nélkül nem tetszik senki Istennek. A hit azonban kegyelem. Szent Pál törékeny cserépedényhez hasonlítja, amely mindig ki van téve a kísértésnek, a megsemmisülés veszélyének.

Aki a hit által cselekszik Istentől vár jutalmat, de nem vár el semmit sem, mert csak a kutya kötelességét teljesítette. Mi is a kötelességünket teljesítsük, amikor Istennek szolgálunk, hiszen ennek a tudata ad erőt és kitartást számunkra. Már százszor abbahagytuk volna hivatásunkat, küldetésünket, ha nem tudatosult volna bennünk, hogy mindent Istennek teszünk. Ez számunkra a bátorítás, a vigasztalás, hogy Istennek szolgálunk. Kis Szent Teréz szerint minden kegyelem. És mi Krisztus teljességéből kaptunk kegyelmet (Jn 1, 16).

Mivel a szolga nem tudja mit tesz a ház ura, nem kell mindenben engedelmeskednie, de a gyermek, a fiú, az tudja apja akaratát, és ezért engedelmeskedik neki. A hit engedelmességével kell válaszoljunk földi küldetésünkre, amely nem opcionális, hanem kötelező jellegű (apodiptikus).

Az apostolokkal mi is azt kérjük a Mestertől, hogy növelje mustármagnyi hitünket, mert az pontosan elég, ahhoz hogy átíveljük életünk megoldatlan kérdéseit, problémáit.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom