> Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért - Imalánc.ro
 
25. július, 2022Igehirdetések Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Akkor Zebedeus fiainak az anyja odament hozzá a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: ,,Mit kívánsz?’’ Az így válaszolt: ,,Rendeld el, hogy az én két fiam közül az egyik a jobbodon, a másik a balodon üljön országodban.’’

 

Aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok!

 

   Jézus ezt válaszolta: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én inni fogok?’’ Azt felelték neki: ,,Tudunk!’’ Ő erre azt mondta nekik: ,,A kelyhemből ugyan inni fogtok, de azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké, akiknek Atyám készítette.’’

   Amikor a többi tíz meghallotta ezt, nagyon megharagudott a két testvérre. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: ,,Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.’’

                                                                            Máté Evangéliuma 20,20-28

   A hatalmi kérédések nem csak a mai embert foglalkoztatják, hanem az apostolokat is foglalkoztatta. Az evangélista azzal igyekezett az apostolok felelősségét csökkenteni ebben a kérdésben, hogy nem a két testvér, Jakab és János tették fel Jézusnak a kérdést, hanem az édesanyjuk képviselte őket: „Intézd úgy – felelte –, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban” (Mt 20, 21c).

   Ez a merésznek mondható kérés nagyon is emberi gondolkodást fejezett ki. Ugyanakkor összetévesztette Isten országát valamilyen földi kormányzásással.  Isten országában azonban másak a viszonyok, mint a világban létező hatalmi megkülönböztetések, alá – és fölérendelések. Isten országában egység van az emberek között, egység Istenben.

   Jézus kérése megfelel az ősegyházi gyakorlatnak, miszerint a hitújoncokat, a megkeresztelésre jelentkezőket is megkérdezték: „ki tudjátok-e inni azt a kelyhet, amelyet én iszom (Jézus ivott)?”(Mt 20, 22c) Erre a kérdésre adott válasznak meggyőződéből kellett származnia. Máskülönben nem vették fel az illetőt a közösségbe, vagy nem bízták meg komolyabb feladatokkal.

   Jézussal uralkodni nem hatalmi poziciónak a megszerzését, jelenti, hanem Vele együtt vállalni a nehézségeket, a kihívásokat. Isten országa nem a földi jólétnek egy utópista előképe, hanem a szeretetnek a győzelme minden más igyekvés, hatalmi érdekszövetség felett.

   Az apostolok később megértették, hogy nem rájuk tartozik, hogy ki melyik helyre fog kerülni Isten országában. Küldetésük elsősorban Krisztus evangéliumának hirdetése a felvállalt nehézségek mellett. Krisztussal azonosulni, azaz szenvedeni Vele és Érte, részesülni a keresztjében, és alkalom adtán tanúságot tenni róla még életük árán is.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…