17. szeptember, 2021Igehirdetések Hirdette az Isten országát bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát.

Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Lukács Evangéliuma 8, 1-3

      Jézus tanítványai között voltak asszonyok is. Mondhatni, hogy Jézus volt a női felszabadulási teológia első kezdeményezője. Az asszonyok között fontos szerepet töltött be édesanyja, Mária Magdolna, Péter anyósa, Mária és Márta, Kuza felesége, Johanna, és Zsuzsanna. Ők a gyengédség és a segítő szeretet megtestesítői. Keresztútján egy asszony, Veronika nyújtotta oda kendőjét, hogy Jézus letörölhesse vérrel és porral bemocskolt képét. Az asszonyok fontos szerepe játszottak az Ő életében is, hiszen ők a húsvéti feltámadás első szemtanúi. Ők viszik el a feltámadás hírét a bújdosó apostoloknak. Életének minden fontos eseményében jelen vannak: így a születés, a Templomba való bemutatás, a Templomban való tanítás, nyilvános missziója során.

      Nemcsak az apostolok, de ők is sok példabeszédét hallották, szemtanúi, illetve alanyai lehettek gyógyításainak, csodáinak. Mária Magdolnából hét ördögöt kergetett ki. A szamariai asszony beavatta a keresztvíz, az élet forrásának misztériumába. Saját otthonában ő lett Krisztus nagykövete. Nemcsak az angyalok terjesztették a jóhírt, de a háttérben az asszonyok terjesztették Jézus útjának, cselekedeteinek a hírét.

      Sok vita volt már a nők papságával kapcsolatosan. Isten a női nemnek más szerepet adott. Az ószövetség kemény patriarchális rendszerében kevés helyet kaptak a templomban és az iskolában. Mégis ők voltak az evangélium befogadásának legfogékonyabb rétege. Bár kevés helyet kaptak a zsinagógai istentiszteleteken, mégis ismerték vallásuk tanítását, imádságait. Jelenlétük nélkül szegényebb lett volna az üdvösség története. Jézus legfájdalmasabb pillanataiban ők nyújtottak enyhülést és vigasztalást. Ma is az ő imádságuk és áldozatos életük tartja fenn az Egyházat és a papi hivatásokat. Az anyaság nemes hivatása nélkül az Egyháznak nem születnének újabb tagjai, nem lennének papjai.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…