> Hirdette a mennyek országa örömhírét - Imalánc.ro
 
7. január, 2022Igehirdetések Hirdette a mennyek országa örömhírét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:

 

„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:

A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”

Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”

Bejárta egész Galíleát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.

Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

Máté Evangéliuma 4, 12-17.23-25

Missziós tevékenységének helyét Jézus Názáretből áthelyezi Kafarnanum vidékére, amely menekülés esetén egy jó stratégiai hely volt, és ajtót nyitott a pogányok evangelizációjának. Olyan területeket járt be, amelyek valamikor az asszír birodalom területéhez tartoztak.

 Nem rejtett szándéka az evangélistának, hogy a pogányok missziójára nyisson lehetőséget. A népek Galileája a vidék pogányok lakta területei utal. A sötétségben ülő nép kifejezés nemcsak az idegen elnyomás alatt álló választott népről szól, hanem a pogányokról is. Jézus a mennyek országának a beteljesítője, aki békét, igazságot ajándékoz a népnek. Isten iránti tiszteletből mennyek országáról ír, de a későbbi igehirdetés témájának alapjául is fog szolgálni.

A második rész bevezeti a hegyi beszédet. Isten országának üzenete a csodálatos gyógyításokban és ördögűzésekben nyilvánul meg. A missziós területek közé tartoznak Szíria és Dekapolisz. Júdea és Jeruzsálem ilyen szempontból másodlagos szintereként jelenik meg. Jézus nyilvános működésével igazolja Keresztelő Szent János munkáját. Ő beteljesíti Isten országának a feltételeit. Isten országa Krisztus érkezésével elkezdte működését. Ez a missziós munka ma is folytatódik, hiszen az evangélium hirdetése ma sem fejeződött be.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom