> Higgyétek, hogy én vagyok - Imalánc.ro
 
12. május, 2022Igehirdetések Higgyétek, hogy én vagyok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk:

Nagy dolog, ha a Jézus által meghívott személyek alázatosak maradnak. Nem elég azonban tudni a jót, vagy azt, hogy mit kell tenni, hanem életre kell váltani. Az erény, a jónak a tudása még nem jelent semmit. Szükségünk van arra a valódi szeretetre, amely öröm a szeretetben. Jézus tudja ezt megadni nekünk. És ha szeretjük egymást, akkor Isten szeretete marad meg bennünk.

„Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam. De be kell teljesednie az írásnak: Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.

Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok.

Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”

János Evangéliuma 13,16-20

Jézust az apostolok Mesternek szólították. Az utolsó vacsorán azonban szolgai munkát végzett. Szent Péter nem akarta elfogadni Jézus szolgálatát, sőt még további szolgálatot is követelt. Jézus azonban keményen rászólt Péterre, mert nem engedelmeskedett. Néha mi is azt gondoljuk, hogy Istennél jobban tudjuk mit kell tennünk. Ilyenkor a gőgnek a bűnébe esünk, és jól tudjuk, hogy a Sátán a gőgnek az atyja, hiszen engedetlensége miatt vesztítette el az örök életet.

Vajon téged mire hívott meg Jézus? Tudod-e mit kér személyesen tőled? Ha még nem fedezted fel, kérd a Szentlélek segítségét, aki megadja a tudást, hogy megértsd milyen küldetésed van.

Nekünk olyan Urunk van, aki nem azt várja el tőlünk, hogy Neki szolgáljunk, hanem azt, hogy egymást szolgáljuk. A szolgálat mércéje Jézus szeretete, mi is úgy kell megmossuk egymás lábát, azaz úgy kell egymást szolgáljuk, ahogy azt Jézus tette apostolaival.

A mi szolgálatunk csak akkor fog működni, ha alázatosan és szelíden végezzük. Azzal segítünk másokon a legtöbbet, hogy szívünkben hordozzuk Krisztust. Ez meghatározza saját életünket, másokat megtérésre serkent. Nagy dolog, ha a Jézus által meghívott személyek alázatosak maradnak. Nem elég azonban tudni a jót, vagy azt, hogy mit kell tenni, hanem életre kell váltani. Az erény, a jónak a tudása még nem jelent semmit. Szükségünk van arra a valódi szeretetre, amely öröm a szeretetben. Jézus tudja ezt megadni nekünk. És ha szeretjük egymást, akkor Isten szeretete marad meg bennünk. (1 Jn 4, 11-12) azok, akik ezt saját életükben már meg tapasztalták, nem tudnak vele hallgatni, hanem másokkal is megosztják ezt a csodálatos tapasztalatukat. Így tettek az apostolok, és mi is követjük példájukat, hogy amit már kaptunk Istentől, ne csak magunknak őrizzük meg, hanem meg tudjuk osztani embertársainkkal. Ha pedig megkaptuk ezt az igazi tevékeny szeretetet, akkor örömmel, bátran segítsünk a ránkbízottakon. „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.“ (Róm 11, 32)

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom