2. december, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította.

   Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael Istenét.
Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton.” A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?”

   Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?”

   „Hét, és néhány apró halunk” – felelték.

   Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.

                                                Máté Evangéliuma 15, 29-37

   A második kenyérszaporítás leírásában a pogányok meghívásán van a hangsúly. Az első kenyérszaporításkor csak öt kenyérről és két halról számolt be az író. Ott az apostoloknak nagyobb szerepet tulajdonított, mert őket bízta meg a nép megvendégelésével (Mt 14, 13-21). A hetes szám a kánaánita nép számára utal, a görögökél a hetes szám az asztalszolgára emlékeztet.

   Jézus nemcsak a nép testi baját akarja enyhíteni, hanem lelkileg is táplálni szeretné őket. Előbb azonban egy jelképes cselekedettel vezeti be az Ő testének a titkát. A tanítványoknak adja a megszaporított kenyereket, ezután pedig ők osztják szét azokat a népnek. Az apostolok Jézus meghosszabított karjai, hiszen általuk vendégeli meg a népet. A húsvéti szentmiseáldozat bemutatásakor a nép fogságból való kivonulásán van a hangsúly, a kivonulás alatt a nép mannával táplálkozott. A manna és a kenyérszaporítás csodái elővételezik Krisztus testének a szent titkát.

   Az Oltáriszentségben Jézus nem egyszerű eledelt kínál fel népének, hanem teljes istenségét és teljes emberségét. Jézus a szent színek alatt valóságosan jelen van és azt szeretné, ha földi vándorlásunk során Ő lenne a legfontosabb energiaforrásunk, táplálékunk.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom