> Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat - Imalánc.ro
 
8. május, 2023Igehirdetések Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

,,Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.’’

Akik itt nyugszanak, Istenbe vetett mély hitről tettek tanúságot. - A Hunyadiak síremlékei a gyulafehérvári székesegyházban.

 

   Ekkor megszólalt Júdás, nem az iskarióti: ,,Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?’’ Jézus azt felelte neki: ,,Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat.

   Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg szavaimat. A szó pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.

   Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.’’

                                                                 János Evangéliuma 14,21-26

Amikor valakit valóban szeretünk, akkor igyekszünk a kedvébe járni. Ugyanakkor figyelmesek vagyunk arra, amit magáról megoszt velünk. Jézus elhozta nekünk az Atya örömhírét, és ezt baráti, sőt fiúi szeretettel kell hallgassuk, majd utána tettekre váltsuk. Isten nem akar térdre kényszerítően parancsolgatni nekünk.

Fia által azt üzeni, hogy nagyon szeret minket, és a legjobbat akarja számunkra. Ez az üzenet azonban nem mindig talál nyitott szívekre, és figyelmes fülekre. Csak azok tartoznak Krisztushoz, akik befogadják az igazságot. Akik pedig befogadják, azok az igazsághoz szabják tetteiket.

János evangéliumának 8. fejezetében azzal vádolja az ördögöt, hogy nem tartott ki az igazságban. (Jn 8, 44) Isten fiai az igazságot cselekszik, a sötétség fiai pedig az igazságtalanságot. Mihez szabod tetteidet, Jézushoz, vagy a világhoz?

Jézus mindenkinek elmondta az igazságot, de vannak, akik dajkamesének tartják az egészet. Pontosan ezért nem veszik komolyan. Jézus szavai azonban Lélek és élet. (Jn 6, 3) Isten jó híre nélkül reménytelen volna a mi létünk, hiábavaló erölködés lenne a mi küzdelmünk.

A vigasztaló Szentlélek kezeskedik arról, hogy Isten igéi változatlanul megmaradjanak, és hűségesen közvetítsék a megváltás örömhírét. A Léleknek kettős feladat jutott: tanítani és emlékeztetni. Ma oly nagyon szükségünk van erre a segítségre. A Lélek tájolja be szívünket Isten üzenet felé. Nélküle és Jézus nélkül semmit sem tehetünk.

Szentlélek Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk  Veled kezdődjék!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom