12. szeptember, 2021Igehirdetések Ha valaki követni akar, tagadja meg magát bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!”

Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.

Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

Márk Evangéliuma 8, 27-35

      Jézus az oltáriszentségben maradt köztünk. Péternek ellentmondott, mert nem az Atya szándéka szerint közelítette meg a Jézus-kérdést. A Messiás-titok azért volt fontos, mert az emberek könnyen politikai-vallási szempontból közelítették volna meg a kérdést. Az ember hajlamos Istent saját szolgálatába állítani. A szenvedő Krisztus képe elriasztotta Pétert. Egy olyan Messiást szeretett volna, aki nem vállalja a szenvedést, a halált. Jézus azonban az isteni logikát követte. Gyakran az emberi logika konfliktusba kerül az isteni logikával. Krisztus emberségét néha nehezebb elfogadnunk, mint az istenségét.

      A mindenkori krisztuskövetőket szolgálatra hívta meg. Nem uralkodni, másokat elnyomni jött, hanem szolgálni. Az oltáriszentség alapításakor megmutatta az apostoloknak a szolgálat nemességét. Nem elnyomni akarta követőit, hanem felemelni, szolgálatra nevelni. Minket is gyakran megkísért az uralkodás zsarnoki szelleme, nem akarunk másokat szolgálni, hanem saját magunknak akarunk szívességet tenni. Jézus azonban nem enged a szolgálat szelleméből. Számára kereszténynek lenni egyszerűen azt jelenti, hogy másokért éljen, másokért vállalja a gyalázatos halált.

      A keresztény élet isteni logikája nem a háttérbeszorítást tanítja, hanem az önként vállalt szolgálatot. Isten országában nem a versengés, a magamutogatás, a hősködés lesz a meghatározó, hanem a szívből jövő szolgálat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…