> Ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének - Imalánc.ro
 
14. március, 2023Igehirdetések Ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?”

Továbbra is kicsinyesen viselkedik, újra elveszti életének a viszonyítási pontját. Ez a lelkileg kibicsaklott ember saját magára vonja a kegyetlen büntetést, amit könnyen elkerülhetett lett volna.

Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!

A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

Máté Evangéliuma 18, 21-35

A megbocsátás inkább akarati döntés. Megbocsátok valakinek attól függetlenül, hogy mit mondott mit tett mit mulasztott el. Ez nem azt jelenti, hogy pártoljuk a hanyagságot, a szemtelenséget, a bántalmazást, azt a képességet hogy ki tudunk békülni másokkal. Lelki egyensúlyunk is nagymértékben függ attól a képességünktől, hogy másoknak meg tudunk bocsátani szívből, el tudjuk engedni azt a haragot, amelyet a velünk történt esemény hozott ki belőlünk. Jézus nem a meghunyászkodásnak a híve, hanem a békés együttélésnek. Nem azt kéri tőlünk hogy lépten nyomon alázzuk meg magunkat, hanem inkább azt, hogy legyünk nyitottak a megbocsátásra.

Péter kérdésére Jézus példabeszéddel válaszol. A példabeszéd a kereskedelmi világból hozza a megbocsátás, ebben az esetben az elengedés gyakorlatát.

Az eladósodott kereskedő nem tudja helyzetét reálisan felmérni. Azt gondolja, hogy neki feltétlenül kijár urának azon hajlandósága, hogy elengedje tartozását. Nem érti meg, hogy hasonló helyzetben neki is hasonló módon kell eljárnia. Neki sokat elengedtek, de ettől nem lett még jobb keresztény, jobb ember. Pitiáner dolgokkal foglalkozik, komolytalan, mert nem tudja értékelni a visszakapott szabadságot. Továbbra is kicsinyesen viselkedik, újra elveszti életének a viszonyítási pontját. Ez a lelkileg kibicsaklott ember saját magára vonja a kegyetlen büntetést, amit könnyen elkerülhetett lett volna.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom