> Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek - Imalánc.ro
 
17. május, 2022Igehirdetések Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

Aki már megtapasztalta a nehézségeket, a szenvedést, az embertelenség következményeit, nem tud embertársai mellett közömbösen elmenni. A szíve együttérzésre hívja meg, ebben a vérfagyasztó, hideg világban szüksége van az emberiségnek nagy lelkekre, akik visszaadják az ember méltóságát. Olyan emberekre, akik nem sajnálnak áldozatokat hozni a közösség és a közjó érdekében. Kezdj el már ma jót tenni, és meglátod, hogy környezetedben el fog terjedeni a béke, az egyetértés, a boldogság!

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!

Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.

Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

János Evangéliuma 14,27-31a

Jézus eltávozása előtt a békét hagyja apostolaira. Ez a béke nem hasonlít a világ által felkínált békéhez, amelyet gyakran a fegyverek bevetésével, erőszakkal próbálnak érvényre juttatni. A rómaiak tudták, hogy a béke egyeseknek csak ürügy a háborúra való felkészülésre: si vis pacem para bellum.
A tanítványokat szomorúság töltötte el, amikor megtudták, hogy isteni Mesterük ideje lejárt. Ő viszont a Szentlélek elküldésével vigasztalta őket. A Szentlélek segíteni fog rajtuk, hogy megértsék Jézus tetteit.

Ma is sok békétlenség van a világban, mert az emberekből hiányzik a részvétre való hajlam. Nehezen tudnak másokra figyelni, mert a sok fölösleges törődés kiölte lelkükből ezt a képességet. Perlaky Lajos szerint az ember csak akkor tud igazából keresztény lenni, ha együttérzéssel van mások iránt.

Aki már megtapasztalta a nehézségeket, a szenvedést, az embertelenség következményeit, nem tud embertársai mellett közömbösen elmenni. A szíve együttérzésre hívja meg, ebben a vérfagyasztó, hideg világban szüksége van az emberiségnek nagy lelkekre, akik visszaadják az ember méltóságát. Olyan emberekre, akik nem sajnálnak áldozatokat hozni a közösség és a közjó érdekében. Kezdj el már ma jót tenni, és meglátod, hogy környezetedben el fog terjedeni a béke, az egyetértés, a boldogság!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom