24. október, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.

   Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”

   Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: »Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet?« De az így válaszolt: »Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.«”

                                               Lukács Evangéliuma 13, 1-9

   Jézus az emberi tragédiák fényében állít diagnózist az emberiségről és a környezetéről. Az emberi kegyetlenség és a katasztrófa áldozatait hasonlítja össze a szerencsésekkel. Nekik nem volt idejük bűnbánatot tartani, mert hirtelen érte őket a halál. Az élőknek azonban adott a megtérés lehetősége, de nem élnek vele, mert nem tartják fontosnak.

   A fügefa hasonlata az Atya irgalmasságát domborítja ki úgy, hogy rámutat a Fiú közvetítő szerepére. A fügefa a terméketlen embert jelképezi, aki a talentumait, az Istentől kapott képességeit eltékozolta, illetve elhanyagolta. A fiú a gazda türelmére hivatkozik. Isten türelmes, mert Fia haladékot kér. Jézus számunkra is újra meg újra felkínálja a haladékot, de nem a végtelenségig. Egyszer elérkezik a számonkérés pillanata, amikor mindenki el kell számoljon a kapott talentumokkal, képességekkel.

   Most van az a kegyelmi időszak, amikor bátran szembenézhetünk életünk eseményeivel, történéseivel, és ráléphetünk az isteni kegyelem által nyújtott életre.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…