> Ha ketten egyetértenek közületek a földön - Imalánc.ro
 
10. szeptember, 2023Igehirdetések Ha ketten egyetértenek közületek a földön bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két társat, mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni [MTörv 19,15].

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

   Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem akar hallgatni, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is.

   És bizony, mondom nektek: ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.’’

                                                                        Máté Evangéliuma 18,15-20

   Az izraeliták közti együttélést különböző törvények szabályozták. Jézus a kiközösítés formáját használta fel beszédében. Amit négyszemközt meg lehetett oldani, azt nem kellett szükségszerűen a nyilvánosságra hozni. Két személy között kialakult problémát barátságosan is meg lehetett oldani.

   A közlekedési szabályok is megengedik, hogy ha nem történt súlyosabb baleset, és nem sérült meg senki súlyosan, akkor a felek egymás közt békésen megegyezhetnek. Csak abban az esetben van szükség a rendőri beavatkozásra, ha az egyik fél nincs megelégedve a másik ajánlatával.

   Életünket íratlan szabályok is irányítják. A másokkal való együttélésben elengedhetetlenek a barátságosság, a megértés, az előzékenység. Előzékenységgel életünkből sok bajt ki lehet küszöbölni. A rátartiság, a mindig nekem van igazam magatartás nem vezetnek sehova.

   A felebarát megfeddése arra szolgál, hogy segítsünk neki egy helyesebb életforma kialakításában. Amikor felebarátommal közlöm a róla kialakult benyomásaimat, meglátásaimat nem föltétlenül támadok, hanem az irgalmasság szövetsége nevezetű eljárást gyakorolom vele.

   Külső beavatkozásra csak akkor van szükség, ha az illető személy hajthatatlan az elkövetett kár, vagy sértés beismerésében. Jézus beszédének másik fontos mondanivalója az oldó-kötő hatalom átadása. Az apostolok pünkösd óta hivatalosan is gyakorolták a bűnbánat szentségét. A közösségi életformának nagyon fontos eleme.

   Ennek először a nyilvános formáját használták, majd később a fülgyónás alakult ki. Ez a lelki kincs nagyon fontos az Egyház életében. Nagy felelősség hárul azokra a személyekre, akiknek joguk van ezt gyakorolni. Ferenc pápa egyik beszédében külön kitért, hogy a gyóntató atyák, úgy fogadják a megtérő gyónót, mint Jézus küldöttét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda