19. november, 2021Igehirdetések Ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.

Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.

Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Lukács Evangéliuma 6, 27-38

      Jézus kérései, amelyeket az ellenséggel szemben határoz meg, radikálisak. A tanítványoktól az ellenség iránti irgalmasság gyakorlását várja el. Nem felülről érkező követelményeket ébreszt, hanem személyes példájával szavatolta ezeket. A jóság kiárad, mint a kegyelem. Aki csak a kölcsönösség elve alapján jutalmaz, vagy büntet, az nem részesülhet az égi jutalomban. A legfontosabb jutalom azonban a lelkiismeret békéje, amely megelégedéssel tölti el az irgalmasok szívét. A krakkói ifjúsági Világtalálkozó mottója is az irgalmasságot tűzte ki a zászlajára: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Az irgalmasság különleges mintája az Istené, mert nem tesz hátrányos megkülönböztetést bűnös és szent között.

      Az Irgalmasság Szentévében az sem véletlen, hogy az Ifjúsági Világtalálkozó éppen Krakkóban volt. Az itt található Łagiewniki templomot Szent II. János Pál pápa szentelte fel 2002 nyarán az Isteni Irgalmasság Bazilikájává. Ekkor így fogalmazott a pápa: ,,Nincs az embernek más reményforrása, csak az Isten irgalma. Szeretnénk hittel megismételni: Jézusom, bízom Benned! Erre a vallomásra, melyben kifejeződik az bizalom Isten mindenható Szeretetébe, a mi időnkben különösen szükség van, amikor is az ember eltéved a rossz sokféle megnyilvánulásai közepette. Kell, hogy a kiáltás Isten irgalmáért a szenvedő, nyugtalan, kételkedő, a remény biztos forrását kereső emberi szívek mélységéből fakadjon.” ,,Szeretnénk lelki szemeinkkel az Irgalmas Jézus szemébe nézni, hogy tekintetének mélységében meglássuk saját életünk tükörképét és a kegyelem fényét, amelyet Isten minden napra és az utolsó napra őriz nekünk.”


Székely János püspök tartotta az Ifjúsági Világtalálkozón az egyik magyar katekézist. Bevezetőjében elmondta, hogy Szent II.János Pál pápa a 2. világháború szomorú tapasztalata miatt az irgalmat az Egyház középpontjába állította. Első kérdése így szólt: miért ad Isten hatalmat a gonosznak? Erre egyszerűen azt válaszolta, hogy a gonosz hatalma nem korlátlan, mert Isten ezt irgalmas szeretetével védi ki. Az erőszakot hittel és szeretettel lehet kivédeni.

Erre példának hozta Mozambique helyzetét. 10 éves háború folyt a diktátor és a nép között. Eleinte azzal próbáltak segíteni rajtuk, hogy gyógyszereket küldtek a szegényeknek. A következő lépés az volt, hogy kapcsolatba léptek a lázadók vezérével. Egy év erőfeszítés után egy kicsi kápolnában létrejött a béketárgyalás.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…