5. május, 2021Igehirdetések Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

    Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:

   Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.

   Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

                                                 János Evangéliuma 15, 1-8

   Az utolsó vacsora búcsúbeszédének lezárása után Jézus egy nagyon szép hasonlatot mond az apostolainak. A szőlőtő és a szőlővesszők hasonlata egyszerűen és érthetően fejezi ki azt a kapcsolatot, amely Jézus, a szőlőtő, és népe, a szőlővesszők közt jön létre. Máté evangéliumában (Mt 20, 1-16) hozza a szőlőmunkásokról szóló példabeszédében ennek a hasonlatnak egy másik formáját. Nemcsak kiegészíti, de beleépíti a szőlőhasonlatba Isten országának a csodálatos működését. Mi a mi feladatunk Isten országában? Elvezetni másokat Isten szabadító kegyelméhez. Senki sincs kizárva Isten országából, a tanítványok egyszerre tanúi és közlői Isten örömhírének. Minden példás cselekvésünk Jézus életéről kellene árulkodjon. A Megváltónk alázatos szolga alakjában jelent meg, ezért nekünk is ezt az utat kell követnünk. Krisztussal való kienegesztelődésünk az emberiség közti egyenlőségről árulkodik, ezért ez az igazság kellene a legjobban foglalkoztasson minket.

   Mi, a szőlővesszők elégedettek kell legyünk mindazért, amit Istentől kaptunk. Az elégedettség úgy az értelem, mint a szív magatartásának az állapota. Istent szolgálva valósul meg, abban a tudatban, hogy minden ajándékot a mennyből kaptunk. Egy elégedett személy elismeri Isten mindenhatóságát és bízik bölcsességében és erejében. Ezek a személyek hálás szívvel élnek, felismerve az isteni kegyelmen kívüli űrt és reménytelenséget. Akik ennek a fényében élnek folytonos lelki fejlődést tapaszatalnak meg.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…