14. február, 2020Igehirdetések No comments

   Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.

   Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

   Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.

   Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.

   Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”

                                                                   Lukács Evangéliuma 10, 1-9

   A tizenkét apostol mellett Jézus még hetvenkét tanítványt kiválasztott, hogy segítsenek az evangélium hirdetésében. Itt is kitér bizonyos követelményekre: ne vigyenek magukkal erszényt, tarisznyát, sarut. Külön kihangsúlyozza nekik, hogy ne köszöntsenek senkit az úton, ez a magatartás a prófétákra emlékeztető cselekedet. Az újszövetség legkiválóbb misszionáriusai Pál és Barnabás, ők betartották a kettes beosztást. Ennek a beosztásnak több gyakorlati haszna van, elsősorban mindig van egy szemtanú, aki hitelesíti a másik cselekedeteit, szükség esetén mindig van támasz, megtestesítik a jézusi közösséget, a béke evangéliumának megtestesítése.

   A célközösség nem mindig viszonyul szeretettel a tanítványok jelenlétére. Pált és Barnabást megkérik Filippiben, hogy hagyják el a várost. A saját bőrükön tapasztalták meg, hogy valóban farkasok közé küldte őket az isteni Mester.

   A másik fontos tanács, hogy ne válogassanak az ételekben, hanem alkalmazkodjanak a gazdák lehetőségeihez. Ugyanakkor figyelmezteti őket, hogy ne házaljanak, mert nem erőszakos progpagandára kaptak meghívást, hanem a béke terjesztésére. A béke egyik legfontosabb vonása a küldetésüknek. Csak akkor lesz hiteles a küldetésük, ha békében élnek egymással. Visszatetsző lenne az idegenek szemében, ha pontosan ők mutatnának békétlenséget, veszekedést, nézeteltérést .

   A küldetés másik fontos tényezője, a gyógyítás. Jézus hatalmat adott nekik, hogy mindenféle betegséget meggyógyíthassanak. Az Egyház az új korszakban kevesebb látványossággal végzi gyógyítói hatalmát. A Lélek továbbra is adja az egyház küldöttjeinek a gyógyító hatalmát, de nem annyira látványosak a megtérések, gyógyulások, a lelki épülések.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…