1. január, 2020Igehirdetések No comments

   A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.

Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.

   Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

                                                                                 Lukács Evangéliuma 2, 16-21

   A pásztorok követték az égi utasítást, kimozdultak komfortzónájukból és elindultak Betlehem felé. Ahhoz, hogy Jézussal találkozhassanak el kellett hagyják a szolgálati helyüket. Ez a rövid zarándoklat megváltoztatta életüket. Korábban a mindennapok nehézségeivel egyedül kellett megküzdjenek, de várakozásuk beteljesült. Nehezen tudunk kimozdulni saját megszokott életritmusunkból. Egy időre meg kell álljunk, és a pásztorkhoz hasonlóan át kell gondoljuk a minket ért érzéseket, benyomásokat. A pásztorok egy zárt világból mozdultak ki. Nyitottak voltak az isteni kegyelem befogadására. Nem sokan vették észre a világban történő változásokat, Isten betörését a világba. Csakis a hit szemével fedezhették fel az égi születés tényét.

   Életünk állandó zarándoklat, és az év elején konkrét célokat kell megfogalmazzunk, amelyekhez az év folyamán ragaszkodunk, illetve amelyekért küzdeni fogunk. Cél nélkül hajótöröttekhez, kormány nélküli hajókhoz hasonlítunk.

   Mária elfogadta Isten tervét. Még a névadás jogát is átadta Istennek. Nemcsak Istenre figyelt, hanem nyitott volt környezetének a tapasztalataira, meglátásaira is. Nem a saját céljait, terveit akarta megvalósítani, hanem azokat az isteni akarathoz igazította. Tudta, hogy Isten a lehető legjobb megoldást kínálja fel neki.

   Ebben a kegyelmi időszakban a világ sötétsége és az égi fényesség közt, elérkezett az örök élet. A pásztorok megértették, hogy ők is részesei lehetnek ennek a csodálatos kalandnak, hogy életük nem telik el nyomtalanul, hanem Istenben ér egybe annak a kezdete és a vége.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…