10. január, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.

   Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.”

   Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak.

                                                                      Lukács Evangéliuma 4, 14-22a

   Jézus názáreti beszéde felvázolja küldetésének fontosabb pontjait, ugyanakkor bemutatja Őt saját népe előtt. Mivel Názáretben nevelkedett, ezért előbb innen kezdte el tevékenyégét. A szombati liturgia keretében a felnőttek közül bárki jelentkezhetett, hogy a felolvasott szöveget kommentálja. Jézus Izajás prófétából olvasott fel, de kisebb kihagyásokkal. Saját magára alkalmazza a felolvasott szöveget. Elsősorban arra hívja fel a hallgatóság figyelmét, hogy a felolvasott rész beteljesedett. Az Úr kegyelmi esztendeje most valósult meg. Izajás próféta elsődleges feladata, hogy szabadulást hirdessen hondfitársainak. A prófétai üzenet szerint a sugalmazás alatt álló embert a Lélek keni fel. Ehhez hasonlóan a Lélek vezette el Jézust a pusztába, és Ő jelenik meg a megkeresztelkedésénél is.

   Az elnyomottak megsegítése egyik fontos eleme ennek a jövendölésnek. Az irgalmasság cselekedeteit juttatja eszünkbe a rabok kiszabadítása. A korabeli barbár szokások szerint a foglyokat elszállították, megostorozták, utána pedig sötét börtönökbe zárták. A kiszabadulás a látás visszanyerését jelentette. Lelki szempontból a bűn vakságából való kiszabadulást jelenti. A kegyelmi esztendő a jubileumot jeleníti meg, amikor kötelezően ki kellett engedni a rabokat a fogságból, a rabszolgákat ki kellett szabadítani. Jézus személyére és küldetésére alkalmazza a felolvasott izajási szöveget. A társadalmi igazságtalanságok felszámolódnak a jövendölés nyomán, Jézus fellépésével elkezdi a prófétálás megvalósítását. A kegyelmi időszak azt jelenti, hogy minden egyenlőtlenségnek, igazságtalanságnak, hártányos megkülönböztetésnek meg kell szűnnie.

   Jézus beszédét először csodálkozás, utána pedig botránkozás követi. Hallgatósága nem tudott felülemelkedni a saját előítéletén, kritikáján. Jézust nem szívesen látják, hiszen alacsony sorsból származik. Pontosan az ehhez hasonló megbélyegzéseket, előítéleteket jött eltörölni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…