1. augusztus, 2020Igehirdetések Felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.”

   Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.

   Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).

   Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.

   Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.

                                                       Máté Evangéliuma 14, 1-12

   Keresztelő Szent János a politikai intrikáknak és az erkölcstelenségnek volt az áldozata. Modern kifejezéssel egy járulékos áldozat volt. Jézus szomorúan veszi tudomásul unokatestvérének a halálát. Heródes negyedes fejedelem még Keresztelő Szent János halála után is félt. A nép igazi prófétának tartotta, ezért nem merte megöletni, sőt szívesen hallgatta beszédeit. Heródiás ármánykodásai miatt azonban kénytelen volt lefejezni. A lefejezés után Heródes lelki állapota megromlott. Magában érezte, hogy jogtalanságot követett el. Szent Jánost előzetes pereskedés nélkül ítélték halálra. Kivégzése jogilag is helytelen volt.

   A könnyelmű ígérgetések komoly következményekkel járnak. Még keresztények körében is gyakran visszaélnek az adott szóval. A rosszban könnyebben betartják az emberek a szavukat. Amikor azonban komoly dologról van szó, akkor könnyebben hajlanak az adott szó megszegésére.
Ígéreteimet mindig betartom? Szoktam-e másokat könnyelmű ígéretekkel bíztatni? Tudatában vagyok-e annak, hogy a hamis ígérgetések sokat ártanak keresztény testvéreimnek?

   Az adott szó mindenkit kötelez. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy szavunkat be tudjuk tartani vagy sem, inkább ne ígérjünk senkinek semmit. Jobb tisztességesen megmaradni az adott szó szintjén, mint elmarasztaló véleményt alkotni magunkról. Az őszinteség mindenkinek nagy segítséget jelent. Aki viszont mindenkinek fűt-fát ígér, az hamar elveszítheti a becsületét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…