15. október, 2021Igehirdetések Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják.

Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk.

Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek!

Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.”

Lukács Evangéliuma 12,1-7

      Jézus folytatja vádaskodását a farizeusok és a törvénytudók ellen, akik bár a tudás kulcsával rendelkeznek, nem alakítják életüket ahhoz, hanem saját malmukra hajtják a vizet. A képmutatást nevezi a farizeusok kovászának, amely mint a rossz kovász átjárja és elrontja a környezetét, azt amit magába kebelez. A tanítványok azonban a föld sójaként és a világ világosságaként kell viselkedjenek, mert másképpen nem lehetnek Krisztus követői.

      Azzal nem lehet a bűnt palástolni, hogy valaki azt titokba tartja. A bűn elkerülhetetlenül rosszat hoz magával. A bűn a jócselekedetekhez hasonlít, mert azt termeli, amit magába gyűjt. Nem a Messiás-titokról van szó, hanem az emberek gonosz cselekedeteinek az elhallgatásáról. Ma is érvényes a Babits-i mondás: vétkesek közt cinkos, aki néma. Ilyen megfontolásból létezik ártatlan hallgatás, de létezik ártalmas hallgatás is. Például, amikor egy bűnszövetkezetben a tagok titkolják a cselekedeteiket, közösen elkövetett bűntényeiket.

      Jézus a gondviselést hangsúlyozza ki a követői számára. Isten, aki a legapróbb életeket is számontartja, nem feledkezik meg senkiről. Hiszen a nap is felkel és elárasztja sugaraival a jókat és bűnösöket egyaránt. Minden házba elér sugara, de nem egyszerre, hanem folyamatosan oszlatja szét a sötétséget és az árnyékokat. Ugyanígy Isten gondviselő szeretete minden gyermekéről egyformán gondoskodik, hiszen az Ő tudta és akarata nélkül semmi sem létezik. Isten gondviseléséért hálával és megelégedéssel kell válaszoljunk.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…