16. október, 2020Igehirdetések Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

   Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják.

   Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek.

   Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek!

   Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is.

   Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.”

                                           Lukács Evangéliuma 12, 1-7

   Jézus a majdani közösségi élet problémáira akar reflektálni. Nemcsak a farizeusokat, hanem a tömeget is belefoglalja az ellenségeskedés táborába. A tanítványság gyakran beleütközhet a tisztségviselés hivatalos formájába és nyereségvággyal is párosulhat. A tanítványoknak ügyelniük kell arra, hogy ne fertőzze meg belső életüket a farizeusok ártó kovásza. Nemcsak a jó példa, hanem a rossz is vonz. Jézus beszédéből kitűnik, hogy a követőinek sem lesz jobb sorsuk, mint a Mesterüknek.

   A szinoptikusok közül csak itt hangzik el a barátaim kifejezés. Jézus nem formai kapcsolatra akar építeni, hanem a személyközti kapcsolatra. A félelem igazi okát tárja fel. Nem a külső ellenségtől kell tartani, hanem a mindenkiben jelenlevő rosszra hajló természettől. A belső ellenség gyakran veszélyesebb, mint a külső. Jézus próféciája megvalósul: Saját háza népe lesz az ember ellensége (Mt 10, 36).

   Isten gondviselése azonban minden ellenségeskedést ellensúlyozni fog. A legolcsóbb életét összehasonlítja a piaci legdrágábbal. Isten a legkisebb lényre is gondot visel. A legaprólékosabb részletekre is odafigyel, semmi sem kerülheti el a figyelmét.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…