> Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel - Imalánc.ro
 
20. február, 2023Igehirdetések Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz, látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük, és írástudók vitatkoznak velük.

Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok velük?”

Valaki a tömegből így felelt neki: „Mester! Elhoztam hozzád a fiamat. Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik a szája, fogait csikorgatja és megmerevedik. Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták.”

Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Vezessétek hozzám a gyermeket!” Erre odavitték hozzá.

Mihelyt a gonosz lélek meglátta Jézust, tüstént elkezdte ide-oda rángatni a fiút, az pedig a földre zuhant, és habzó szájjal vonaglott.

Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mióta szenved ebben a bajban?” Ő azt felelte: „Gyermekkora óta. A gonosz lélek gyakran tűzbe és vízbe taszította, hogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, szánj meg minket, és segíts rajtunk!”

Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!” Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!”

Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze, ezekkel a szavakkal parancsolt rá a tisztátalan lélekre: „Te néma és siket lélek! Parancsolom neked, menj ki belőle, és soha vissza ne térj belé!”

Erre (a gonosz lélek) összevissza rángatta a fiút, és hangos kiáltással kiment belőle. A fiú olyan lett, mint a halott. Többen meg is jegyezték: „Meghalt!” Jézus azonban megragadta kezét, és felsegítette. A fiú talpra állt.

Amikor azután Jézus hazaérkezett, és egymás között voltak, a tanítványok megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni a gonosz lelket?” Jézus így felelt: „Ezt a fajtát semmi mással nem lehet kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel.”

Márk Evangéliuma 9, 14-29

Jézus színeváltozása után az apostolok visszatérnek a valóság talajára. Az élmény még friss, de a szürke hétköznapokban a dolgok menete már nem úgy működik, mint a táborhegyi esemény során. A néma ördöngőssel a táborhegyi esemény előtt találkozhattak az apostolok.

Próbálkozásuk azonban sikertelenül végződött. Valami hiányzott a hitükből, abból a képességükből hogy ördögöket tudjanak kiűzni megszállottakból. Jézus nemcsak a megszállott családjának készít látleletet, hanem a követőinek is.

A sikertelenség oka, az imának és a böjtnek a hiánya. Szent Ágoston is arra figyelmeztet minket, hogy ha imádságunk nem talál meghallgatásra, akkor toljuk meg jócselekedetek és böjttel, persze ez még nem százszázalékos garanciája a sikerüknek, hiszen a sikerhez megtett út pontosan annyira értékes, mint az elért eredmény.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom