2. szeptember, 2021Igehirdetések Ezentúl emberhalász leszel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet.

Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon –, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.

Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.”

Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.

Lukács Evangeliuma 5, 1-11

   A kafarnaumi zsinagógában végbevitt ördögűzés után Jézus a Genezáreti-tó környékére ment. Először tanításra használja fel a parton adódó lehetőségeket, utána konkrét személyeket szólít meg a követésére. A halászok csoportjából választ ki néhányat, hogy segítségére legyenek az evangélium hirdetésében.

     A bárkák vesztegelése és a halászok feldúlt állapota alkalmat biztosít Jézusnak az emberhalászatra. A halászok semmit sem fogtak, közülök, Simon nem kételkedik a Mester szavaiban, ezért kiengedi a hálókat. Amikor bajainkban Jézusba kapaszkodunk, akkor életünk hálója kitágul, új távlatokat kap.

     Simon, akit később Péternek fognak nevezni, hallgat a meghívásra és társait is megszólítja. Az éjjeli negatív tapasztalat után, egy pozitív tapasztalat kezd kibontakozni. Az egész éjjeli sikertelen fogás, és a nappali hirtelen sikeres fogás rámutat Jézus hatalmára. Amikor Jézus parancsára cselekszünk, akkor az esélyünk képességileg megnő. Már nem mi cselekszünk, hanem a hitnek köszönhetően életünkben Jézus kezd működni. Az Ő szavára nemcsak a tisztátalan lelkek engedelmeskednek, hanem a teljes élővilág.

     A halászat eleve ismeri a csalinak az alkalmazását, ezért Jézus a csali által érinti szívén az apostolait. Ő a fogó, az apostolok pedig a húnyók. Péter válaszában megrendülését és a csodlákozását váltja ki. Nem tartja méltónak önmagát Jézus apostolának nevezni, hanem elsősorban lelkiismeret-vizsgálatot tesz, amely gyakran csak bizonyos bűnöknek a beismerése. Péter őszintén bevallja, hogy nem méltó Jézus követésére, de Jézus szavára bevette a csalit, nem vette észre, hogy ennek hatására milyen döntéseket fog hozni.

     Végülis nem volt más lehetősége annak, hogy kövesse Őt bátran visszautasította volna, de nem tette, mert akkor már a csali be volt építve.


Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…