28. február, 2021Igehirdetések Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.

   

   Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.

   A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

                                                                                           Márk Evangéliuma 9,2-10

   A színeváltozás helyén az apostolok Úgy érezik, hogy a helyükön vannak, megérkeztek. A színeváltozás nélkül nem működik Krisztus-követése. Nagyböjt elején arra kapunk meghívást, hogy radikálisabban kövessük Jézust, de ez a színeváltozás nélkül nem működik. Ha előzőleg nem tapasztaltuk meg Isten közelségét, szeretetét.

   Az, hogy valaki tudja, hogy elvileg valamikor volt egy édesanyja, aki szerette, nem megy azzal semmire, az a keresztény, aki tudja, hogy Isten szereti őt, de nem érezte meg soha, nem megy semmire enélkül a személyes megtapasztalás nélkül. Bizonyos keresztények eltávolodtak az Egyháztól, mert nem tapasztalták meg, hogy Isten szereti őket. Szent Ágoston szerint az embert a vágyai vezérlik. A vágyakozás, tapasztalás nélkül nem keressük Istent.

   Szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten gyönyörű, mert másképpen nem lesz szükségünk rá. Isten gyönyörűsége felsejlik minden embernek. Menjünk fel a Golgota hegyére! De amikor feljutunk, akkor vér, szenvedés, fellegek. Az örömhír nemcsak szenvedés, hanem találkozás, Isten jelenléte bennünk.

   A kell kereszténység nem működik. Mit tehetünk, ha nem tapasztaltuk meg Isten gyönyörűségét? Isten azokat is szereti, akik még nem tapasztalták meg ezt a fajta vonzását. Kérjük, hogy Isten mutassa meg nekünk is az Ő gyönyörűségét.

   ,,A színeváltozás helyén azt tapasztalhatjuk meg, amit Isten az életünk végén fog adni nekünk. Ezért olyan fontos, hogy ezt valamikor megtapasztaljuk az életünkben. Amikor Isten szemével nézzük a világot, átrendeződnek az emberi összefüggések” – Benyik György. Isten és ember találkozása, amelyben a kereső ember elkötelezett kereszténnyé válik.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom