23. november, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe.

Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”

                                         Lukács Evangéliuma 21, 1-4

   Ahogyan vannak gazdag szegények, úgy vannak szegény gazdagok is. Victor Hugo a Nyomorultak című regényében a szegény gazdagok drámáját írja le. A regényben szereplő szegények a nyomor miatt elvesztik emberségük egyetlen értékét, a becsületüket is. A főhős Jean Valjean, aki gályarabként végezte egy darab kenyér miatt, arra törekszik, hogy elveszített becsületét visszanyerje, de a társadalom nem tud megbocsátani neki. A bűbánat jeleként magához vesz egy örökbefogadott lányt, akit a Thénardier család lépten-nyomon kihasznál és megaláz. És innen indulnak el a különféle intrikák, amelyek bemutatják a szereplők eltérő jellemét. A főhős elszántan harcol a társadalom igazságtalanságai, kizsákmányolása ellen. Minden igyekezete ellenére bűnös múltjába ütközik. Végül sikerül nevelt lányát, Cosettet férjhez adnia, és ezáltal teljesíti küldetését, jobb jövőt biztosítva számára.

   A szegény asszony két fillérének példázatát olvasva ez a regény jutott eszembe, amelyben az antihősök állandóan harcot vívnak az igazi hősökkel. Jézus egy elavult intézmény kritikáját mondja el, amikor meglátja a szegény özvegy adakozását. Életének egy olyan titkát fedi fel, amelyre a templomban járkáló emberek nem képesek felfigyelni. A hétköznapi hősök dicséretét mondja el, akik egy nemes ügy érdekében mindenüket képesek feláldozni. Ők az igazi istentisztelők, akik nem reklámozzák jócselekedeteiket, hanem teszik a jót anélkül, hogy tudná a jobb kezük, hogy mit cselekszik a bal kezük. Nem az ad sokat, aki a fölöslegéből ad, hanem az, aki mindenét odaadja Istennek.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom