> Exc., Ft. Tamás József – Időszerű beszélni az édesanyák Istentől megajándékozott méltóságáról - Imalánc.ro
 
1. május, 2022Publicisztika Exc., Ft. Tamás József – Időszerű beszélni az édesanyák Istentől megajándékozott méltóságáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A hagyományossá vált 1Úton Nemzetközi Zarándokna­punkat ebben az esztendőben „az édesanyákért” ajánljuk fel, hálát adva az ő szeretetükért.

   Minden társadalmi kultúra ereje lemérhető azon, miként értékeli az anyagi szolgálatot, és hogyan tekint azokra a nőkre, akik vállalják az édesanyaságot. Egyházunk nagy megbecsüléssel néz reájuk. Értékeli áldozatvállalásukat. Is­ten munkatársainak tekinti az élet továbbadásában.

   A megszületett és felnövekvő gyermekek legfőbb tanítói­nak tekinti, akiktől megtanulhatják a legmelegebb és leg­maradandóbb emberi érzéseket, tudnivalókat, magatartás­formákat. A társadalom féltett kincseit látja bennünk, hisz egy népnek csak akkor van jövője, ha több a családokban a bölcső, mint a koporsó, és a világ olyanná lesz, amilyenné ők is nevelik gyermekeiket.

   Ma különösen is időszerű beszélni az édesanyáknak Is­tentől megajándékozott méltóságáról, hiszen ez a hivatás nagyon háttérbe szorult. Olyan világban élünk, amelyben az igazi értékek háttérbe szorultak, kiveszendőfélben vannak.

   Mi, akik ragaszkodunk keresztény hitünkhöz, hagyomá­nyainkhoz ezzel a zarándoklattal is hitvallást szeretnénk tenni keresztény értékeink mellett, és imádkozni azért, hogy a nők közül egyre többen legyenek, akik vállalják az édes­anyaságot úgy, hogy több gyermeket is vállalnak a nemzet gyarapodására. És szeretnénk kifejezésre juttatni irántuk való megbecsülésünket és köszönetünket. Isten áldja meg őket és jutalmazza meg nagylelkűségükért.

Forrás: Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap szervezői kézikönyve