20. május, 2020Igehirdetések No comments

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

   Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

   Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.“

                                    János Evangéliuma 16,12-15

   Jézus követése egy folyamat. Az apostolok sem értettek meg egyből mindent Jézus tanításából, szükségük volt arra, hogy idővel a saját tapasztalataik és a Szentlélek megvilágosító kegyelme által elsajátítsák az evangélium szavait. Jézus megdicsőülése előtt lelkileg még nem voltak felkészülve, hogy befogadják mindazokat az igazságokat, amelyek Jézus életével és az evangélium tanításával kapcsolatosak. A Szentlélek egyik igen fontos szerepe, hogy eszükbe jutassa Jézus szavainak a lényegét és emlékeztesse őket a megváltás művére. A Vigasztaló által közölt igazságnak összhangba kell lennie az előzőleg kinyilatkoztatott jézusi igazságokkal. A Szentlélek segíti a közösséget a 8, 31-ben meghirdetett utasítás beteljesedésére.

   A jövendő meghirdetése az apokaliptikus iratok végidőkről szóló kinyilatkoztatására emlékeztet. A Szentlélek igen fontos szerepe az volt, hogy érthetővé tette Jézus szavait és tetteit a szentírás összehangolásával. Az eljövendő dolgok eljövetelének a pillanata bizonytalan, de Jézus működése a szentírási ígéretek beteljesedése. A Szentlélek nem egy új kinyilatkoztatást mutat be, hanem megdicsőíti a Fiút, és átveszi azt, amit az Atya a Fiúnak adott.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom