30. december, 2020Igehirdetések Elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Írok nektek, gyermekeim, mert bűneitek bocsánatot nyertek Jézus nevében, írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a Gonoszt.

   Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek a (mennyei) Atyát, írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok: él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a Gonoszt.

   Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.

   Mindaz, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától való, hanem a világtól. De elmúlik a világ és minden bűnös kívánsága. Aki pedig Isten akaratát teljesíti, az örökké él.

                                                                               Szent János apostol első levele 2,12-17

   A levél címzettjei különböző korosztályokhoz tartozó csoportok tagjai. Ezeken belül a korábban megtérteket szétválasztja a későbben megtértektől. Mindegyik csoport tagjának szembe kell néznie az üldöztetésekkel és a hamis tanítókkal.

   Újra megismétlődik a hit és a tettek szoros kapcsolata. A keresztényeket a különböző formákban megnyilvánuló ragaszkodásoktól akarja megóvni. Ezek a földi ragaszkodások csak ideiglenes dolgokhoz kapcsolják az ember életét. Az Istenhez való ragaszkodás jelenti a biztos utat.

   Három kategóriába csoportosítja a földies függőségeket. Az elsőt a test kívánságai alkotják. Ezek az emberi élet rendetlen kívánságaihoz kapcsolódnak. Olyan káros szenvedélyeket tartalmaznak, amelyek Istentől távolítják el a személyt.

   A második kategóriába a szem kívánságai tartoznak. Ehhez tartozhatnak: büszkeség, fukarság és a nemiség terén elkövetett erkölcstelenségek.

   A lélek kevélysége egy másik fontos kategória, amelyhez az önelégült gazdagok tartoznak, akik az anyagi javakban találják meg a lét ideiglenes biztonságát. Egyszer megkérdeztek egy milliárdost: Őn hisz-e Istenben? A válasza: Nem; Istent az emberek teremtették.

   A felsoroltakból világosan kitűnik, hogy a kereszténységen belül is nagy a kísértés egy kényelmesebb életmódra, a dívány kereszténységre, ahogyan azt Ferenc pápa megnevezte. A jólétben való csalfa biztonságérzet illuzióját hamar szétverheti egy gazdasági válság. A rendetlen vágyak pedig annyira hatalmukba keríthetik a gazdájukat, hogy könnyen függőséget okozhatnak.

   A kevélység pedig elveszi a tisztánlátást, és megmérgezi a közösségen belüli igazságosságot, egységet. Az emberekből pedig zsarnokoskodókat, elnyomókat formálnak. Az alázatot sokan az erények atyjaként tartják számon. Nélküle felbomlik a személyben a mértékeletesség, türelmesség egyensúlya.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…