13. január, 2021Igehirdetések Elment, hirdette az evangéliumot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.

   Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt.

   Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.

   (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!”

   De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

                                                                 Márk Evangéliuma 1, 29-39

   Az ószövetségi hagyományban a testi betegségek hátterében lelki bajokra következtettek. A kafarnaumi ördögűzés után Jézus Simon anyósához ment. Simon anyósa beteg volt, ezért Jézus meggyógyította őt. A gyógyulását jelző igék szimbolikus cselekedetekre vonatkoznak. A szolgálat az Egyházon belüli szeretetetszolgálatra emlékeztet. Jézus nem határolja el magát az idegenektől, hanem folytatja gyógyítói útját. Előbb csendben félrevonul, hogy lelkileg újra feltöltődhessen. Az ördögök ismét fel akarják fedni kilétét, de nem engedi szóhoz jutni őket. Bár a természetfeletti világ ismeri Őt, az emberi lények előtt rejtve marad a Messiás-titok.

   Jézus nyilvános működésének három vonalára figyelhetünk fel: betegeket gyógyít, ördögöket űz ki és tanít. Nemcsak a frissen meghívott tanítványainak a házában akar gyógyítani, hanem Galilea egész területén.

   Az ördögök ismerték Őt. Az ördög a legnagyobb hittudós, ismeri az angyalokat, Jézust, az Isten Fiát, a megváltás tervét, és az üdvösség útját. Legnagyobb félelme, hogy az emberek életében sikerül Isten üdvterve. Pontosan ezért mindig készen áll, hogy a közösséget különböző mesterkedésekkel bomlassza, egységét megtörje. Terve nem sikerülhet, mert a megváltás már megtörtént, és Isten bőven árasztja keresztény népére a megváltás kegyelmeit.

   Jézus segítségül hívásával mi is megszabadulhatunk a Sátán gonosz befolyásaitól, meggyógyulhatunk testi-lelki betegségeinkből. Ezt minden nap tudatosítanunk kell, hiszen Isten soha nem hagyja magára szeretett gyermekeit.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom