29. november, 2021Igehirdetések Ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt:

„Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”

Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem
találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.

Máté Evangéliuma 8, 5-11

      A hitről sokan úgy beszélnek, mint gyógyító erőről. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy a pogány százados nagymértékben hozzájárult a kafarnaumi zsinagóga felépítésében. Nemcsak egy szolgalelkű alárendelt, hanem sikerült elnyernie a nép tetszését, és alkalmazkodnia azzal a környezettel, amelyben szolgált. Szokatlan gesztus, hogy egy százados, vagy egy elöljáró ilyen nagy odafigyeléssel viszonyuljon alattvalójához. A fordítás szerint a szolga kifejezést lehet valakinek a fiaként is értelmezni. Tény, hogy ez sem csorbítaná meg azt a rendíthetetlen hitet, amelyről a százados tanúskodik. Nem akarja Jézust olyan cselekedetre kényszeríteni, amellyel egy vallási előírást szeg meg, hanem alkalmazkodik a más vallásúak előírásaihoz, ügyelve mások lelkiismeretbeli problémáira is. Ez bizonyítja végtelen tapintatosságát és más nemzetiségűek, vallásúak iránti tiszteletét. A százados érvelésében felhasználja a katonaság fegyelmi rendszerét, ahol a parancs szent, ahol nem lehet megkérdőjelezni egy hivatalos parancs érvényességét.

      Az alattvalói rendületlenül engedelmeskednek neki, ez biztosítja a pax romana-t a hatalmas Római Birodalmon belül. A rendnek és a fegyelemnek köszönhetően lett a római hadsereg minden akkori hadsereg mintaképe. És amilyen engedelmességet tanúsítanak a római katonák a tisztjeik iránt, a százados hite is pontosan ilyen engedelmességet tanúsít az isteni akarat, jóság iránt. Ez a hit annyira hatékonynak bizonyult, hogy nemcsak a századosnak segített, hanem környezetének, kebeltársainak egyaránt. Csodálatos ez a hit, amely nem zárkózik be önmagába, hanem kiárad, másoknak utat, fényt mutat és egészséget eredményez. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom