> Ekkora hitet senkinél sem találtam - Imalánc.ro
 
28. november, 2022Igehirdetések Ekkora hitet senkinél sem találtam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt:

„Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.”

A hit segítségével nemcsak a saját életünk, hanem mások élete is megváltozik. Kihat a környezetünkre, megoldja a legreménytelenebb helyzeteket is.

Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.”

A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”

Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.”

Máté Evangéliuma 8, 5-11

A pogány százados esete az üdvösség egyetemes voltának a konkrét példája. Nem tudjuk pontosabban, hogy a százados a fiáért, vagy a szolgájáért imádkozott. A hit szempontjából azonban ez teljesen lényegtelen. A százados hiszi, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a hozzátartozóját a bénulásból. Nem az a fontos, hogy kit gyógyított meg Jézus, hanem inkább az, hogyan működött közre a százados hite a gyógyulásban.

A százados a saját hatalmából indul ki, amikor segítséget kér. A katonaságban neki feltétlenül engedelmeskednek a katonák. Nem kérdőjelezik meg a parancsát. Ugyanígy a százados sem kérdőjelezte meg Jézus képességét. Bízott abban, hogy konkrét segítséget tud nyújtani a hozzátartozójának.

Advent első hetében a százados hite minket is arról biztosít, hogy a hit olyan dolgokra is képes, amelyre a hatalom önmagában nem elégséges. A hit segítségével nemcsak a saját életünk, hanem mások élete is megváltozik. Kihat a környezetünkre, megoldja a legreménytelenebb helyzeteket is.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…